Ortak çalışmayı güçlendirmeye ihtiyacımız var

DİDF Genel Kongresi çerçevesinde cuma günü “Eğitim ve iyi çalışma koşullarıyla entegrasyon” başlıklı oturuma katılan sendikacılar önümüzdeki ortak sorunlar etrafında yerli ve göçmen örgütlerinin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söylediler.

DİDF Yönetim Kurulu Üyesi Gülcan Turan’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda ilk sözü alan Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Hessen Eyaleti Başkanı Birgit Koch, sendika olarak yıllardan beri eğitim alanına daha fazla bütçe ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu güne kadar bunun yerine getirilmediğini belirterek, CDU/CSU ve SPD arasında üzerinde anlaşmaya varan koalisyon anlaşmasının da beklentilerine yanıt olmadığını vurguladı. Rakamlarla somut olarak eğitim alanında ihtiyaç duyulan bütçeyi anlatan Koch, “Koalisyon anlaşması açık olarak bizleri şaşırttı. Çünkü yeterli bir eğitim bütçesi yok. Bu anlaşma gençlere, çocuklara, eğitimcilere yeni bir şey getirmiyor” dedi.

Almanya’da eğitimde başarının ailelerin sosyal durumuyla yakından bağlantılı olduğunun araştırmalar tarafından yeterince ortaya konulduğunu belirten Koch, “Eğitimde başarıyla sosyal güvenlik arasında yakın bir bağ var. Bugün en iyi okul biçimi olarak bilinen Gymnasiumlara daha çok Almanlar gidiyor. Göçmen oranı az. Benzer bir durum üniversiteler için de geçerli. Yoksul ve eğitim oranı düşük ailelerin çocukları genellikle eğitimde başarısız oluyor. Çok fazla okul biçiminin olması da bunu etkiliyor” dedi.

Koch, seçimler öncesinde sendika olarak başlattıkları bir kampanyanın DİDF tarafından da desteklendiğini belirterek, bundan sonra eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Bu temelde yerel düzeyde sendika ve DİDF’in ortak somut talepler etrafında birlikte çalışma sürdürebileceğine işaret etti. Bu işbirliğinin özellikle Türkçenin okullarda konsolosluk dersi olmaktan çıkarılıp normal yabancı dil dersi olarak verilmesi temelinde sürdürülebileceğini de sözlerine ekledi.

Koch ayrıca, sendika olarak Türkiye’de baskı altında tutulan kardeş sendikaları Eğitim Sen ile yakın işbirliği içinde olduklarını da vurguladı.

LAUX: İŞYERLERİNDE KUTUPLAŞMAYA KARŞI ÇIKMALIYIZ

Konuşmasına sendikalar olarak bugüne kadar savaşa ve silahlanmaya karşı mücadelede geri durmakla hata ettiklerini belirterek başlayan IG Bau Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ulrike Laux, Almanya’da çalışanların yüzde 34’nün düşük gelirli, güvencesiz işlerde çalıştığını belirterek bunların önemli bir bölümünün de göçmen olduğunu vurguladı. Başta Frankfurt ve Düsseldorf havaalanlarında sendika olarak verdikleri hak mücadelesinde göçmen işçilerin başı çektiğini anlatan Laux, “Üyelerimiz arasında DİDF’liler de var. Bu nedenle aramızda zaten yakın bir bağ bulunuyor. Bu bağı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle de işyerleri temelinde. Çünkü bugünkü koşullarda Türkiye’deki çatışmanın yarattığı kutuplaşma doğrudan işyerlerinde yaşanıyor. Örneğin daha önce Frankfurt Havaalanı’nda ortak listeyle seçimlere giren işçiler şimdi kutuplaşmanın etkisiyle birbirleriyle konuşamaz hale geldiler. Bu durum en çok da işverenleri sevindiriyor. Bunu aşmak için DİDF gibi göçmen örgütlerle daha yakından çalışmaya ihtiyacımız var. Herkese iyi iş ve iyi bir yaşam en somut ortak talebimiz olabilir” dedi.

İki sendikacının konuşmasından sonra söz alan DİDF Yönetim Kurulu üyesi Suphi Sert, verilerin göçmenlerin, özellikle de Türkiye kökenlilerin eğitim ve çalışma yaşamındaki durumlarını yeterince ortaya koyduklarını belirterek, örgüt olarak bu sorunların çözüm yerinin Almanya olduğunu bildiklerini, dolayısıyla bu sorunlara karşı hareket eden örgütlerle ortak çalışmaya büyük bir önem verdiklerini ifade etti. Sert, “DİDF olarak Almanya’daki sosyal ve barış hareketinin parçasıyız. Bugüne kadar yapılan pek çok merkezi etkinlik ve gösterinin örgütlenmesinde merkezi düzeyde yer aldık. Bu aynı zamanda bu ülkedeki mücadelenin bizim de mücadelemiz olduğunu yeterince gösteriyor. Birlikte mücadele için ortak yaşamın önündeki bütün engelleri kaldırmak için hep mücadele etmemiz gerekiyor. Bu açıdan sendikalarla ortak çalışmaya büyük bir önem veriyoruz” dedi.

Toplantı delegelerin yönelttiği sorularla süren tartışmanın ardından sonlandırıldı. (YH)