55 bin öğrenci İslam dersine giriyor

Almanya’da kamu okullarında okutulan İslam ve Alevilik derslerine yaklaşık 55 bin öğrencinin katıldığı tespit edildi. Bunların 54’nin Sunni İslam derslerine, 800’ünün Alevilik derslerine katılması, özellikle dini cemaatlerin okullarda yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Sayının artması okullarda farklı inançlardan öğrenciler arasında önyargıların pekişmesini gündeme getiriyor.

Almanya’da eyaletlere göre içerik ve uygulama bakımından farklılık arz etmekle birlikte, okullarda okutulan İslam din dersine 880 değişik okulda yaklaşık 55 bin öğrencinin katıldığı tahmin ediliyor. Bunların 800’ü Alevilik derslerine katılıyor. “Mediendienst Integrasyon” adlı kurum tarafından 16 eyaletin kültür bakanlıklarına sorularak elde edilen sonuçlara göre, 2017-2018 öğrenim yılında İslam dersine katılan öğrenci sayısında önceki yıllara göre artış meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre iki yıl önce İslam dersine giren öğrenci sayısı 42 bin idi.

2008 yılında İslam Konferansı tarafından 6-18 yaşları arasında 650 bin öğrenci arasında yapılan ankette, öğrencilerin yüzde 76’sı, sunulması durumunda İslam derslerine katılabileceği yönünde görüş belirtmişti.

Almanya’da İslam din dersi uygulaması eyaletlerden eyaletlere farklılık arz ediyor. Bazı eyaletler dini cemaatleri tamamen dışta tutarken, bazı eyaletlerse yetkiyi tamamen dini cemaatlere bırakmış durumda. Örneğin Bavyera ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde dini cemaatler hiç bir şekilde derslere karışamıyor. Berlin’de ise tamamen dini cemaatlerin yetkisi altında. İslam Toplumu Milli Görüş’e bağlı olan İslam Federasyonu daha önce mahkeme kararıyla ders verme yetkisi almıştı. Bunun üzerine Berlin Alevi Toplumu’na da Alevilik dersi yetkisi verilmişti. Yine Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde de İslam din dersini cemaatler veriyor. Her iki eyalette de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yetkili.

En büyük eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’nın yanı sıra Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde ise DİTİB’in de içinde olduğu Almanya İslam Konseyi (KRM) ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) dersler konusunda “partner” konumunda. Dersler okullarda bu kurumlar tarafından görevlendirilen öğretmenler tarafından veriliyor. Derslerin verilebilmesi için yetkili cemaatlerin yeterli sayıda öğrenci bulması gerekiyor. Hamburg’da bu dersler Protestan Kilisesi tarafından organize edilirken Bremen’de bu görevi eyalet yönetimi üstleniyor. Doğu Almanya’daki eyaletlerde ise İslam dersleri verilmiyor.

CEMAATLER OKULLARDA

Din dersleriyle ilgili veriler, Almanya genelinde kiliselerden sonra özellikle İslami akımların da aktif bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Özellikle cami cemaatleri tarafından görevlendirilen öğretmenler ve onların çabasıyla oluşturulan sınıflar, eğitimde farklı inançlardan öğrencileri ayrı sınıflara bölme çabasının yoğun şekilde devam ettiğini gösteriyor. Basından itibaren kiliselerin de okullardan çekilerek, farklı inançlardan öğrencilerin aynı sınıflarda birlikte dinler tarihi dersini öğrenmesinin önüne geçen eyalet hükümetleri böylece, İslamcı örgütleri kendi elleriyle okullara koymuş bulunuyorlar. Bu nedenle okullarda din dersleri yerine, bütün inançlardan öğrencilerin birlikte gördükleri dinler tarihi ve ahlak dersinin önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Bu konuda özellikle eğitim sendikalarına büyük bir sorumluluk düşüyor. (YH)