İnşaatta TİS imzalandı

Alman inşaat işkolunda toplu iş sözleşmesi (TİS) bağıtlandı. İnşaat işçileri sendikası IG BAU tarafından yapılan açıklamada, arabulucu komisyonun sunduğu teklifin sendikanın TİS Komisyonu tarafından onaylandığına dikkat çekilirken, İnşaat işverenlerinin de uzlaşma teklifine onay vermesini selamlıyoruz. Kalite düzeyi yüksek bir sözleşme imzalayarak çalışanların da yüksek konjonktürden faydalanmalarını sağladık” denildi.

İnşaat işverenlerini ikna etmenin pek kolay olmadığını belirten IG BAU Genel Başkanı Robert Feiger, “İnşaat işverenlerinin karar vermeleri bir hayli sürdü ama sonunda aklı selim yendi dedi. Başkanvekili Dietmar Schäfers ise inşaat işçilerinin Berlin’de gerçekleştirdikleri görkemli gösteriyle işverenlere mücadele etmekte kararlı olduklarını gösterdiklerini belirtti. Schäfers, “İşverenler uzlaşma teklifine onay vererek grevi son anda engellediler” dedi.

Varılan uzlaşmaya göre inşaat işçileri Mayıs 2018den itibaren batı eyaletlerinde %5,7, doğu eyaletlerinde ise %6,6 ücret zammı alacaklar. Doğu Almanyadaki işçilere ayrıca 2019’da %0,8 ücret zammı verilecek. İşçilere ayrıca farklı düzeylerde (kutuya bkz) ek ödeme yapılacak. Uzlaşma maddeleri arasında 13. Aylık, meslek eğitim masrafları ve yol harcırahı konusunda da anlaşma sağlandı.

MODERNLEŞME ŞARTI…

IG BAU sendikasında böyle bir sözleşme imzalayacağına muhtemelen çok az işçi inanıyordu. Ve böylece %5,7 (doğuda %6,6 + %0,8) ve 1100 Euro (doğuda 250 Euro) sonucu neredeyse ayakta alkışlandı. Ayrıca 13. Aylık için önemli adım atılmıştı.

Arabulucu komisyonun sunduğu ilk uzlaşmaya işverenler önce, kesinlikle imzalamayız diyorlardı. Fakat bir, iki değişiklikten sonra durum değişti ve imzalar basıldı. Sözleşmenin en son maddesinde bakıldığında inşaat patronlarını tutumlarını değiştirmeye neden olan şey görülüyor. Bu maddede, “Federal Çerçeve Sözleşmesinin (BRTV= Bundesrahmentarifvertrags), modernize ihtiyacını tartışmak üzere bir uzmanlar komisyonu oluşturulacak. Komisyonun hedefi değişiklik ihtiyacını belirlemek olacak.”

Benzeri komisyonlar daha önce değişik sendikalar ve sermaye örgütleri tarafından kurulmuş ve bilumum sözleşme prensipleri “modernize” edilmişti. Fakat bu “modernizeler” istisnasız tek taraflı sermayenin lehine olmuştu. Sonuç olarak ise bugün yürürlükte olan bütün sözleşmelerde “istisnalar” öngörülmekte. Bu istisna uygulamaların amacı ise TİSleri delmekten başka bir şey değil! (YH)

Sözleşmenin ayrıntıları

Batı Almanya:

1 Mayıs 18: %5,7 ücret zammı

1 Kasım 18: 250 Euro*

1 Haziran 19: 600 Euro*

1 Kasım 19: 250 Euro*

Doğu Almanya

1 Mayıs 18: %6,6 ücret zammı

1 Haziran 19: %0,8 ücret zammı

1 Kasım 19: 250 Euro*

13. Aylık konusunda taraflar kademeli geçiş konusunda anlaştılar.

Meslek eğitimi yapanların aylıklarına Batı Almanya’da 65 Euro, Doğu Almanya’da ise 60 Euro zam verilecek. Meslek eğitimi yapanlara da 13. Aylık ödenecek. Meslek eğitim kapsamında gündeme gelen yol ve konaklama giderleri için ilk etapta aylık 60 Euro ödenecek. Orta vadede tüm branşı kapsayan bir fon oluşturulacak ve söz konusu masraflar buradan ödenecek. (YH)

%d Bloggern gefällt das: