Çocuklara „küçük yetişkinler“ muamelesi yapılıyor

Jobcenterler 2017 yılında çocuk sahibi olan toplam 45 bin 800 kişinin, ayda bir kez olmak üzere yardımını kesti. Yardımı kesilenlerin 14 bin 300‘ ü ise tek başına çocuk yetiştiren velilerden oluşuyor. Çocuklu bir hanede yaşayan 2 bin 800 kişinin yardımı ise tamamen kesildi.

SEVİNÇ SÖNMEZ

2017 yılında ortalama her ay, Hartz IV yardımı alan 45 bin 800 kişinin aldığı yardıma cezai yaptırım uygulandı. Bunların 14 bin 300 ü ise tek başına çocuk yetiştiren veliler oldu. Yardımı tamamen kesilen çocuklu ailelerin sayısı 2 bin 800 ü bulurken, bu sayı yalnız çocuk yetiştiren hanelerde 218 oldu.

YOKSULLUKLA TERBİYE EDİYORLAR

Bu aileler Jobcenter den belirli süreler zarfında hiç bir yardım alamadı. Eğer yardımı kesilen hanelerde çocuklar da yaşıyorsa, onlarda tüm cezai yaptırımlardan, hele yardımın tamamen kesilmesinden doğal olarak etkileniyorlar. Hartz IV yardımı ile dahi beslenmeden eğitime, sosyal ve kültürel aktiviteden, beyinsel ve bedensel gelişimine kadar zaten kıtlıkla terbiye edilen çocuklar, velilerine uygulanan yaptırımlardan dolayı tamamen yoksulluk içinde yaşamak zorunda bırakılıyorlar.

Jobcenterler, yardım alan kişilere yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde cezai yaptırım uygulayabiliyorlar. Bu yükümlülükler, Jobcenter tarafından yönlendirilen iş yerinde çalışmak, 1,- Euro’luk işlere ya da eğitim kurslarına katılmak ve Jobcenter tarafından belirlenen tüm randevulara gitmek gibi zorunlulukları kapsıyor. Bu yükümlülüklerin ihlali tekrarlandığı takdirde Jobcenter yaptığı yardımın bir bölümünü ya da tamamını, genellikle de 3 aylık bir süre için kesebiliyor.

Yardımın tamamen kesilmesi demek kira ve ısınma masraflarının da ödenmemesi anlamına gelmekte. Bu durumda hanede yaşayan diğer bireylerin yardımında belirli bir artırım yapılması gerekmekte. Aksi takdirde bu tür bir yaptırım, uygulanması yasak olan “bir kişinin tutumu yüzünden aynı hanede yaşayan tüm bireylerin cezalandırılması” (sippenhaftung) anlamına gelir. Çocuklu hanelerde yüzde 30‘ luk bir kesintiden itibaren aileye yiyecek kuponları verilmesi gerekiyor.

YARDIM ALANLARIN SAYISI DÜŞÜYOR ANCAK YAPTIRIMLARDA ORANTILI BİR AZALMA YOK!

Uygulanan cezai yaptırımların sayısında 2012 yılından itibaren bir azalma olmasına rağmen, bu sayı son iki yılda yine arttı. Özellikle 2010 yılından itibaren, yardım alanların sayısının düşmesine rağmen, aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu hanelere uygulanan yaptırımların sayısı bir hayli arttı.

Uygulanan yaptırımların sayısında son yıllarda hiç bir değişiklik olmadı. Çalışabilir yaşta olanların yüzde 3‘ü en az bir kez cezai yaptırıma uğrarken, Hartz IV yardımı ile geçinen çocuklu hanelerin yüzde 2,5‘i, yalnız çocuk yetiştiren hanelerin ise 2,4‘ü Jobcenterlerin yaptırımlarına maruz kaldı.

Bertellsmann Stiftung‘ un İş ve işçi bulma kurumuna yaptırdığı bir değerlendirmenin sonuçlarına göre, düşük gelirli ya da Hartz IV ile geçinen ailelerin çocuklarının yüzde 76 sının senede bir hafta dahi tatil yapma olanağı yok, yüzde 54‘ü ayda bir kere bile sinema, tiyatro ya da bir konsere gidemiyor. Yoksulluk içinde yaşayan bu çocukların yüzde 31‘i ayda bir kere dahi arkadaşlarını eve yemeğe davet edemiyor. Giyim alamayan çocukların sayısı yüzde 24‘ü bulurken, kışlık giyeceği olmayan çocukların sayısı yüzde 10. Çocukların yüzde 14‘ü ise internet kullanımına dahi ulaşamıyor.

Bu sayılardan da görüldüğü üzere zaten yoksul olan ailelere yapılan sözümona “devlet yardımları” yıllardır sorumsuz bir şekilde çocukların ihtiyaçlarını gözardı ediyor, çocuklukta yoksulluğu teşvik ediyor ve dolayısıyla toplumun belirli kesimlerini çocukluktan itibaren, uzun vaadeli olmak üzere toplumun dışına itiliyor.