DİDF: Irkçılığa karşı mücadeleyi güçlendirelim

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) yaptığı açıklamada, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli emekçileri, 13 Ekim’de ırkçılığa karşı Alman halkıyla birlikte sokağa çıkmaya çağırdı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “13 Ekim’de binlerce emekçi bir kez daha ırkçılığa karşı tepkisini göstermek için Berlin’de sokağa çıkacak. Bugün ırkçılara karşı, Alman emekçileriyle birlikte omuz omuza sokağa çıkmak her zamankinden daha da aciliyet kazanmış durumda. Irkçıları ancak yerli ve göçmenler olarak birleşebildiğimiz ölçüde geri püskürtebiliriz.

Almanya’da yaşayan emekçilerin yaşam koşullarının gün geçtikçe ağırlaştığı bir gerçek. Bir çok şehirde ödenebilir konut bulmak, insanca sağlık hizmetlerinden yararlanmak, milyonlarca insanın aldığı ücretlerle geçinebilmesi her gün biraz daha zorlaşmakta. Irkçı-faşistler ve hükümet bu sorunların kaynağı olarak göçmenleri ve mültecileri göstererek sorunların esas kaynağını gizlemeye ve bu sorunlara karşı mücadeleyi zayıflatmaya çalışmakta. Ancak hepimiz biliyoruz ki, devlet senelerdir sosyal alanlara hiç bir yatırım yapmamakta. Sosyal konut inşa edilmemekte. Sağlık hizmetlerinde sürekli kısıtlamaya gitmekte. Ucuz ve güvencesiz işler teşvik edilmekte. Bütün bunlara rağmen, sorunların kaynağı olarak göçmenleri göstermeleri kabul edilemez. Bu oyuna gelmemek için yerli ve göçmen emekçiler olarak birleşmeliyiz.

Irkçı-faşistler esas olarak insanların dini, ve etnik kimlikleri üzerinden bölünmüşlüğü, kutuplaşmayı körüklemekte; hedef olarak da kara kafalıları göstermekteler. Irkçılar, faşistler her renkten, inançtan bütün insanlığın düşmanıdırlar ve ama ırkçıların güçlenmesi en çok da Almanya’da göçmen kökenli insanların hayatını zorlaştıracak, geleceğini tehlikeye düşürecektir. Binlerce Alman emekçisinin ırkçılara karşı sokaklara çıkması hepimize umut veriyor. Ve bu umudu büyütmek için herkesi 13 Ekim’de Berlin’de yapılacak ırkçılığa karşı, ‘biz bölünmeyiz’ mesajıyla yapılacak eyleme katılmaya çağırıyoruz.”