Emeklilikten sonra çalışanların sayısı arttı

Federal İstatistik Dairesi 65-69 yaşları arasında çalışmaya devam edenlerin oranının yüzde 20’ye erişmek üzere olduğunu bildirdi.

Federal İstatistik Dairesi, emeklilik yaşının üzerindekilerle ilgili istatistiklerini açıkladı. Buna göre Almanya’da çalışan yaşlıların oranı önemli ölçüde artıyor. 65 yaşın üzerindeki kadın ve erkekler dijital çağa erişmekle kalmadı, giderek artan bir bölümü emeklilik maaşları hayatlarını sürdürmeye yetmediği için çalışmak zorunda.

EMEKLİLİK MAAŞLARI YETMİYOR

Federal İstatistik Dairesi sözcüsü Juliane Gude, son 10 yıl içinde 65-69 yaşları arasında çalışanların oranının iki kattan fazla arttığını bildirdi. Bu oran 2007 yılında yüzde 7,1 iken, 2017’de yüzde 16,1 oldu. Bunun nedenlerinden biri bazı yaşlıların bilgi ve becerilerini yeni kuşaklara aktarmak istemeleri ya da yaptıkları işten zevk almaları.

Bu yaşlılar gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor. Çoğu yaşlı ise emeklilik maaşları yaşamlarını sürdürmeye yetmediği için çalışıyor. 65-74 yaşları arasındakilerin üçte biri herhangi bir firmaya bağlı değil serbest olarak çalışıyor.

Alman Yaşlı Sorunları Merkezi görevlilerinden Claudia Vogel’e göre, çalışan yaşlıların çoğu çalışmak istedikleri ve sağlıkları elverdiği için çalışıyor. Merkezde yaşlılarla ilgili araştırmaların yöneticiliğini yapan Vogel, 2014 yılında yapılan bir araştırmada çalışan yaşlıların yüzde 60’ının çalışmaktan zevk aldığını açıkladıklarını belirtiyor. Yüzde 40’ı ise mali nedenlerle çalışmak zorunda kaldıklarını bildirdiler.

YAŞLILIKTA ONURLU BİR YAŞAM

Sol Parti Federal Meclis Grubu Yaşlılar Politikası Sözcüsü Katrin Werner ise uzun yıllar çalışan yaşlıların emekliliklerinde onurlu şekilde, çalışmadan yaşayabilecekleri koşulların hazırlanması gerektiği düşüncesinde. Werner, emeklilik maaşlarının yetmemesi nedeniyle çoğu yaşlının ek bir işte çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor. Yaşlılıkta yoksulluğun giderek artmakta olan bir sorun olduğunu ifade eden Sol Parti milletvekili bu problemin kontrol altına alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

SAYILARI DA ETKİLERİ DE ARTTI

Almanya’da yaşlılar toplum içinde artan bir rol oynuyor. 1990-2017 yılları arasında sayıları 5,8 milyondan 17,7 milyona çıktı. Nüfusun yüzde 20’si yaşlılardan oluşuyor. Bu oran 2030 yılında yüzde 26, 2060’da ise yüzde 31’e yükselecek.

Bu demografik değişim politik yaşamı da etkiliyor. 2017’de yapılan federal seçimlerde 60 yaş üzerindeki 22,4 milyon kişi, seçmenlerin yüzde 36’sını oluşturdu. Gençlerin oranı ise yüzde 15 (9,2 milyon) idi. 40 yıl önce 60 yaş üzerindekiler seçmenlerin yüzde 37’sini, gençler ise yüzde 22’sini oluşturmaktaydılar. Son genel seçimlerde 60-69 yaşları arasındaki seçmenlerin seçimlere katılım oranı yüzde 81 ile ortalamanın (yüzde 76) üzerinde iken, 70 yaşın üzerindekilerin oranı yüzde 76’da kaldı.

Geçen kış döneminde 65 yaşın üstünde 14 bin 900 kişi üniversiteye kaydını yaptırdı. Dersleri izleyen konuk öğrenciler arasında yaşlıların oranı yüzde 41’e yükseldi. 10 sene önce konuk yaşlı öğrencilerin oranı yüzde 33 idi. Halk yüksek okullarının kurslarına katılanların arasında da yaşlıların çok sayıda olduğu gözleniyor.