Bayer’de işçi kıyımı

Dünyanın en büyük kimya ve ilaç tekellerinden biri olan Bayer AG, dünya genelinde 12 bin işçisini çıkarmak ve 10 bin civarında işçinin çalıştığı bölümü satmak istiyor. Monsanto isimli ABD menşeli tarım ilaçları üreten şirketi yuttuktan sonra ekonomik olarak zorlanan tekel faturayı işçilere çıkartıyor.

Aspirin denince akla gelen Alman kimya ve ilaç tekeli Bayer AG, dünya genelinde 12 bin işçi çıkaracağını açıkladı. Bu yılın ortasında Monsanto isimli ABD menşeli tarım ilaçları üreten şirketi 62,5 milyar Dolara (50 milyar Euro dolayında) yutan Bayer, tekeli büyütmenin faturasını işçilere çıkartıyor.

‘MONSANTO İLE İLGİLİ DEĞİL’

Bayer tekeli tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarmaların Monsanto’nun devralınmasıyla ilgili olmadığı, tekelin çok önceden planladığı yeniden yapılanma planları dahilinde olduğu ileri sürüldü. Haziran ayında sonuçlanan ve tüm ülkelerden onay alan devralma işlemi Bayer tekeline pahalıya mal olmuştu. Devralma işleminin önemli bir bölümünü kredilerle sağlayan Bayer’in aşırı borçlanması üzerine uluslararası mali sermaye kuruluşları tekelin kredi notunu düşürmüşlerdi.

Bu ise bir yandan tekelin daha fazla faiz ödemesi anlamına gelirken diğer yandan borsa değerinin de erimesine sebep oldu. Bu da yeniden tekelin kredibilitesine yansıyor.

Ayrıca Monsanto’ya karşı ABD ve diğer ülkelerde çiftçiler tarafından açılan tazminat davaları da devam ediyor. Bunların sonuçlarının da Bayer tekeline pahalıya mal olması bekleniyor.

Monsanto’yu devralma planlarının açıklandığı dönem Bayer yönetimi, “İki şirketin birleşmesi sonucunda yıllık 2,6 milyar Euro dolayında sinerji sağlayacağız” görüşünü savunmuştu. Yani 2,6 milyar Euro dolayında tasarruf edilmesi öngörülüyordu.

SOSYAL AÇIDAN UYGUN…

Tekelin işten atmaları bir kerede gerçekleştirmeyeceğini açıklayan Bayer yönetimi, “2021 sonuna kadar sosyal açıdan uygun bir program kapsamında işçi sayısı azaltılacak” görüşünü savundu. Bunun somut olarak ne anlama geldiği, nerede kaç işçinin işini kaybedeceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Diğer yanda ise tekelin 1,57 milyar Euro ciro yaptığı hayvan sağlığı bölümünün ve değişik kimya şirketlerine üretim tesisi ve işçi kiralayan Curenta isimli şirketteki %60’lık payını da satılacağı açıklandı. Bu bölümlerin satılmasıyla da tekeldeki işçi sayısı 10 bin dolayında azalacak.

Monsanto ile birleşmeden sonra Bayer tekelindeki işçi sayısı 20 bin artarak 108 bin 200’e çıkmıştı. Planlar tümden hayata geçirildiğinde bu sayının 88 bine düşmesi bekleniyor.

Bayer tekeli 2017 yılını 35 milyar Euro ciro ve 7,34 milyar Euro kâr ile kapamıştı.

BAYER İŞÇİLERİNDEN GÖSTERİ

Tekelin işten atma ve işyerlerini uzun vadede azaltma planlarına karşı ilk tepki Wuppertal Bayer işçilerinden geldi. Tekelin 2025 yılına kadar iş güvencesi verdiği hatırlatılan gösteride işten atmaların üretim merkezlerini tümden kapatmanın ilk adımı olacağı endişesi dile getirildi.

Tekel yönetiminin özellikle Wuppertal’daki ARGE bölümünü gözden çıkardığı gibi kan inceltici ilaçların üretiminin yapılması planlandığı bölüme de ihtiyaç kalmadığını açıkladığı bildirildi. Bayer’de örgütlü olan kimya işçileri sendikası IG BCE, tekel yönetimini sağduyulu olmaya davet etti. (YH)