Dortmund’da eğitim konferansı düzenlendi

DİDF üyesi Bezent e.V. ve Dortmund AWO’nun girişimiyle kentin en yoksul semti Nordstadt’da bir eğitim konferansı düzenlendi. Eğitimciler, sosyal kuruluş temsilcileri ve velilerin katıldığı konferansta eğitimle yoksullaşma arasındaki ilişkiye dikkat çekilirken, göçmen çocukların yaşadığı sorunlar üzerinde de duruldu.

Abbas Doğan

Nordstadt, Dortmund’un hem en yoksul hem de en fazla göçmen nüfusa sahip olmasıyla tanınan bir semti. 150 dolayında farklı dilin konuşulduğu semtte, gençler arasındaki işsizlik oranıysa yüzde 45’lerde seyrediyor. Semtin bir başka özelliği ise kentteki 16 yaş altı nüfusun yarısına yakınının burada oturuyor olması.

Ekonomik ve sosyal problemlerin en yoğun yaşandığı semttin öne çıkan sorunlarından biri de eğitim. Sınıfların kalabalıklığı, eğitimcilerin yetersizliği, çocuk yuvalarının yetersiz oluşu gibi sorunların yanı sıra göçmen çocukların dil ve eğitim düzeyinde yaşanan problemler kentin yıllardır tartışılan gündemlerinden biri.

Semtin bu yakıcı meselesini kendine dert edinen iki kurum Bezent e.V. ve AWO “1. Nordstadt Eğitim Konferansı” adıyla bir konferans düzenledi. Eğitim alanındaki sorunların ve bu konularda hangi adımların atılabileceğinin ele alındığı konferansın gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanıyor.

Konferansın açılış konuşmasını AWO yönetim kurulu üyesi ve NRW eyalet milletvekili Gerda Kieninger yaptı. Konuşmanın ardından semtteki eğitim sorunlarını konu alan 15 dakikalık bir belgesel gösterildi. Belgeselde eğitim alanında uzman kişilerinin, politikacıların, sosyal kurumların ve göçmen derneklerin temsilcileriyle semt sakinlerinin görüş ve değerlendirmelerine yer verildi.

Ruhr-Nachrichten gazetesinin redaksiyonundan Peter Bandermann yönettiği panelde, NRW eyalet milletvekili Volkan Baran, Dortmund Belediyesi ve eğitm dairesini temsilen Schneckenburger, DİDF Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Avgan ve eğitim uzamnı Nikolei Schäfer konuşmacı olarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Semte uzun süre öğretmenlik yapmış Nikolei Schäfer’ın eğitimin yoksullukla ilişkisini grafik ve istatistiklerle ortaya koyduğu konuşması ilgiyle dinlendi. Yaklaşık 90 kişinin katıldığı konferansta veliler de soru ve görüşleriyle tartışmalara katıldılar.

Konferansın ardından eğitim ve çok dillilikle bağlantılı çocukların rol aldığı bir de tiyatro oyunu sergilendi.