Almanya’da 1 Ocak 2019’dan itibaren neler değişti?

Her yıl olduğu gibi 2019 yılının başından itibaren de birçok yasa ve yenilikler yürürlüğe giriyor. Çalışma hayatından, sosyal sigortalara, emeklilikten vergilere ve tüketici haklarına kadar yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikleri derledik.

AZİZ KOÇYİĞİT

Asgari ücret
Yasal asgari saat ücreti 8,84 Eurodan 9,19 Euroya yükseliyor. 2020 yılından itibaren ise, 9,35 Euro olacak. Elektirikçiler, çatıcılar, temizlikçiler ve bakım alanında da asgari ücretler yükseliyor.
Kısa çalışma hakkı
En az 45 kişi çalıştıran bir işyerinde 6 aydan fazla çalışanlar, bir ila beş yıl boyunca, çalışma saatlerini azaltabilme hakkı elde ediyorlar. (Brückenteil-zeit) Yani, bir çalışanın günlük 8 saat yerine örneğin günlük 6 saat çalışabilme hakkı olacak.

Mini işler
Mini işlerde çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi 850 Euro yerine aylık 1300 Euroya kadar ücret alabilecekler ve az miktar sosyal sigorta ödeyecekler. Buna karşın tam emeklilik haklarından faydalanacaklar. İşveren ödeneği aynı kalırken, emeklilik sigortasına bildirim zorunluluğu olacak.

Hartz IV
Sosyal yardım ve İşsizlik Parası II yükseliyor. Buna göre yalnız yaşayanlara yapılan ödeme 416 Euro yerine 424 Euroya yükseliyor. Birlikte yaşayanlar için ise 374 Euro olan ödeme 382 Euroya yükseliyor. Beş yaşına kadar çocuklar için ödemeler 245 Euro, 6 ila 13 yaş gurubundaki çocuklar için ise 322 Euro olacak.

İşsizlik parası
İşsizlik parası (Arbeitslosengeld I) alabilmek için 24 ay zarfında 12 ay çalışma zorunluluğu 10 aya düşüyor.

Emekli aylığı
Emekli aylıklarına 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren batıda yüzde 3,18, doğuda ise yüzde 3,91 oranında zam planlanıyor. Kesin artışların miktarının bahar aylarında açıklanması bekleniyor.

Annelik emekliliği II
Annelerin 1 Ocak 1992 tarihinden önce doğurdukları çocukları için aldıkları 2 emeklilik puanı 2,5’e çıkıyor.
Böylece alacakları emeklilik aylığı batıda 16,52 Euro doğuda ise 15,94 Euro artıyor.

Vergiye tabi gelir
Vergiye tabi gelir her mükellef için yüzde 1,84 artıyor. Mükelleflerin en-flasyondan olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor. Böylece vergi dışı gelir sınırı yıllık 9.168 Euroya yükseliyor.

Toplu taşım bileti
İşverenin çalışanları için ödediği toplu taşım bilet ücretleri vergi dışı olacak. Aynı şey özel alının toplu taşıma abonman biltleri için de geçerli olacak.

Vergi denkleştirmesi
Vergi beyanı süresi iki ay uzuyor. 2018 yılı için gelir vergisi beyanı 31 Temmuz 2019 yılına kadar verilebilecek. Bir vergi danışmanı (Steuerbera-ter) tarafından temsil edilen mükellefin ise 28 Şubat 2020 tarinine kadar süresi olacak.

LKW Maut
18 ton üzeri araçlardan alınan ücretler artıyor. Buna karşın, elektirik ve gazla çalışan araçlar muaf tutuluyor.

E-oto
Elektirikli veya Hibrit araçlar için alınan vergi, satın alma değerinin yüzde biri yerine yüzde 0,5 oranında vergilendirilecek. İşe gitmek için kullanılan bisikletlerden de vergi alınmayacak.

İşsizlik sigortası
İşsizlik sigortası kesintisi 1 Ocak tarihinden itibaren yüzde 3’den yüzde 2,5’e düşüyor. İşveren ve çalışanların yarı yarıya ödediği kesinti böylece taraflar için yüzde 1,25 oluyor.

Sağlık sigortası
Serbest çalışan ve en fazla aylık 2.284 Euro kazanan gönüllü sağlık ve bakım sigortası ödemeleri 423 Euro-dan 171 Euroya düşüyor.
Zorunlu sağlık sigortası kesintileri değişmiyor ve yüzde 14,6 olarak kalıyor. Buna karşın, yüzde 0,9 olan sağlık sigortası ek ödemesi şimdiye kadar olduğu gibi sadece çalışandan değil, yarı yarıya işveren ve çalışanlardan kesilecek. Böylece çalışanlar yüzde 0,5 oranında daha az ödeyecekler.

Bakım sigortası
Bakım sigortası (Pflegeversiche-rung) kesintileri yüzde yüzde 0,5 artarak, yüzde 3,05’e yükseliyor. İşveren ve çalışanların yarı yarıya ödediği kesinti böylece tarafların herbiri için yüzde 0,25 artıyor.

Paket yasası
Yeni paket yasası yürürlüğe giriyor. Yasanın amacı paketlerde geri dönüşüm oranını yükselterek çöpü azaltmak. Yeni yasaya göre, işletmeler piyasaya sürdükleri yeni paketler için bir numara alacak ve pet şişelerde olduğu gibi kullandıkları paketleri geri almaya zorunlu olacaklar.

İnternet pazarı
Ebay ve Amazon gibi internet platformu sunucuları, bu platformlardan satış yapan satıcıların Katma Değer Vergisi’ni (Umsatzsteuer) kurallara uygun yapıp yapmadıklarından so-rumlu olacaklar.

Mesleki geliştirme
Digital çağa ayak uydurmanın önü-nü açmak amacıyla, çalışanların meslek geliştirme taleplerinde şans eşitliği sağlanacak. Buna göre, çalışanın katılacağı geliştirme kursu işveren tarafından onaylanır ise, İş ve İşçi Bulma Kurumları da bu kursun finansmanına katkı verecek. Ancak, aynı meslek alanındaki geliştirme kursunun, meslek eğitimi bitiminden 4 yıl sonra olması şartı aranıyor.

Üçüncü cinsiyet
Anayasa Mahkemesi’nin Ekim 2017 tarihinde aldığı karar hayata geçiriliyor. Buna göre kimliklerde bugüne kadar olduğu gibi erkek ve kadın cinsiyeti yerine üçüncü cinsiyet olarak „Çeşitli“ (Diverse) yer alacak. Böylece eşitlik ilkesi gereği, örneğin bir işveren eleman arama ilanı verirken m ve w yanısıra, „Diverse“ anlamında „d“ ibaresini koymak zorunda olacaklar.

Kira
Ev sahipleri kapsamlı tamirat sonrası kiraya yüzde 11 yerine en fazla yüzde 8 oranında zam yapabilecekler. Ayrıca ev sahipleri için, bir önceki kiracının ne kadar kira ödediğini açıklama zorunluluğu getiriliyor.

Çocuk parası
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren çocuk parası, birinci ve ikinci çocuk için 204 Euro, üçüncü çocuk için 210 Euro, dört ve daha fazla çocuklar için 235 Euro olacak.

Vergi dışı gelirÇocuk başı vergi dışı gelir, sadece anne veya baba için 2.490 Euro, anne ve baba için birlikte toplam 4.980 Euroya yükseliyor.

Nafaka
Boşanmış eşlerin çocuklara ödediği nafaka artıyor. Buna göre ödenen nafaka, yedi yaşına kadar olan çocuk için 354 Euro, 7 ila 12 yaşında çocuklar için 406 Euro, 13 ila 18 yaşında çocuklar için 476 Euro olacak. 18 yaş üzeri çocuklara ödenen nafaka değişmiyor.