24. Rosa Luxemburg Konferansı: ‘Ya sosyalizm ya barbarlık!’

Bu yıl 24.’sü gerçekleştirilecek olan Rosa Luxemburg Konferansı 12 Ocak’ta Berlin Merkür Hotel’de yapılacak. Junge Welt gazetesi tarafından düzenlenen, aralarında DIDF Jugend’ın da olduğu değişik örgütler ve medya organları tarafından desteklenen konferansın bu yılki sloganı “Ya sosyalizm ya barbarlık!- Önümüzdeki kriz, önümüzdeki savaş, önümüzdeki devrim!” olarak belirlendi.

Saat 10.20’de Proyecto Son Batey müzik grubunun konseri ile başlayacak konferansta saat 10.30’da Gruppe Tendenzen’in eserlerinin yer aldığı bir sergi açılacak.

Saat 11.00’den itibaren konferansın ana konusu olan ‘ya sosyalizm ya barbarlık’ konusuyla ilgili konuşmalar yapılacak. Bu bölümde yeni emperyalist güç, yeni kriz, yeni savaş ve Meşale Tolu’nun konuşmacı olduğu Türkiye ve Filistin’deki mücadelelerle ilgili sunumların ardından gelecekteki devrim konusu ele alınacak.

Saat 14.00’ten itibaren paralel olarak SDAJ ve DIDF Jugend tarafından gençler için bir tartışma programı sunuluyor. Konu; “Katledilmelerinin 100. yılında Rosa ve Karl gibi mücadele edelim!” Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in mücadelelerinin reformizmi de hedef aldığı, ancak devrime reformlarla da erişilip erişilemeyeceği tartışılacak. Devrime giden yol konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Saat 18.00’den itibaren ‘Herşeye rağmen öfke direnişe dönüşecek!“ başlıklı bir panel var. Bu bölümde katılımcılar Kasım Devrimi’nin 100. yıldönümünde günümüzde sınıf mücadelesi ile ilgili görüş belirtecekler, öfkenin nasıl mücadeleye dönüşeceği konusunu ele alacaklar.

Saat 20.00’de hep birlikte Enternasyonal marşının söylenmesiyle sona erecek kültürel programın ardından Proyecto Son Batey grubunun şarkıları eşliğinde kapanış eğlencesi yapılacak.

ROSA LUXEMBURG KONFERANSI HAKKINDA:

Rosa Luxemburg Konferansı, 1996 yılından bu yana her yıl Ocak ayının ikinci Cumartesi günü Berlin’de yapılıyor. Konferans dünya çapında faaliyet sürdüren sol parti ve hareketlerin analizleri, deneyleri, eylemleri ve sunumlarına bir platform sunuyor. Almanya’daki gelişme ve politik mücadeleler ele alınarak karşılıklı deney alışverişinde bulunuluyor.

Her yıl yaklaşık 3 bin kişi konferansta buluşuyor. Rosa Luxemburg’un mücadelesi ve yapıtlarının güncelliğinden yola çıkılarak mücadelelerin birleştirilmesi hedefleniyor. Katılımcılar arasında belli politik grupların üyeleri kadar, durumdan memnun olmayıp çıkış yolu arayan örgütsüz tek tek kişiler de var. Ortak yanları başka bir dünyanın mümkün olduğuna, kapitalizmin yıkılacağına inanmaları ve yaklaşımları farklı da olsa sosyalist br perspektife sahip olmaları.

Sunumlar değişik dillerden yapılıyor ama anında katılımcıların ağırlıklı dilleri olan İngilizce, İspanyolca, Almanca ve başka bir dile çevriliyor. Konferans boyunca değişik bilgilendirme, kitap vb. standlar açılıyor. Konferans kültürel bir programla sona eriyor.

Junge Welt gazetesi tarafından düzenlenen konferans, sendikalar, sol medya ve örgütler tarafından destekleniyor.