Kürtaj paragraflarına karşı eylem günü

Cumartesi Almanya’nın 25 şehrinde yapılan eylemlerde kürtajı zorlaştıran ve kadınların kendi vücut ve yaşamlarıyla ilgili kararları almalarını engelleyen yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımlar protesto edildi. Kürtajı zorlaştıran, doktorların internet sayfalarında kürtaj yaptıklarını açıklamalarını yasaklayan ceza yasasının 219a maddesi Almanya çapında yapılan eylemlerle protesto edildi. Kadınlar hem 219a maddesinin hem de kürtajı belli koşullara bağlayan 218 paragrafının kaldırılmasını istediler. Köln’de de Dom Katedrali’nin önünde yaklaşık 500 kadının katıldığı bir eylem yapıldı.

Bilindiği gibi 219a, doktorların internet sayfalarında kürtaj yaptıklarını açıklamaları ve kürtajla ilgili bilgi vermeleri yasak. Ceza yasasının bu paragrafı Hitler döneminden kalma. Buna karşı çıkıp internet sayfalarında açıklama yapan doktorlar gerici bazı inisiyatiflerin (doğmamış canın korunması, vb..) şikayeti üzerine yargılandı, mahkum edildi.
Hükümet partileri SPD, CDU, CSU, sözde bir uzlaşma metni hazırladı. Bu metin sadece bir aldatmaca. Doktorlara getirilen kısıtlama devam ediyor, sadece resmi sağlık dairesi ve doktorlar odası kürtaj yapan doktorların listesini yayınlayabilecek.

Kadın örgütleri ve kürtaj yapan doktorlar bu uzlaşmanın kürtajı meşru olmayan görüntüsünden kurtaramayacağını ve listedeki doktorları saldırı hedefi haline getireceği eleştirisinde bulunuyorlar.

Kürtajla ilgili 218. paragraf da kadınların danışma hizmeti almadan kürtaja karar vermesini engelliyor. Danışma hizmetini Pro Familia gibi kadınlardan yana kuruluşlar gibi dini kurumlar da veriyor ve bu kurumlar kadını kürtajdan vazgeçirmeyi hedefliyor.