Finlandiya’da gemiciler greve gidecek

Murat KUSEYRİ
Stockholm

Finlandiya Gemiciler Birliği (FSU), gemi işletme firmalarının uzlaşmaz tutum takındığı ve sendikanın taleplerine olumsuz yanıt verdiği için greve gideceğini açıkladı.
TİS 1 MART’TA SONA ERİYOR
FSU ile gemicilik şirketleri arasındaki toplu iş sözleşmesi 1 Mart günü sona eriyor. İki haftadan beri sendika ve işveren temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde ücret zammı ve gemilerde çalıştırılan yabancı işçilerin oranları üzerinde uzlaşmaya varılamadı.
Sendika, daha önceki toplu sözleşmede var olan belirsizliklerin anlaşılır hale getirilmesini ve gemicilerin ücretine yüzde 2.5 oranında zam yapılmasını istiyor.
Patronlar ise, “Sıfır zam” öneriyor ve gemilerde çalışan yabancı mürettebatın oranının yüzde 75’e çıkarılmasını talep ediyor.
PATRONLAR UCUZ İŞ GÜCÜ İSTİYOR
Sendika, yabancı işçilerin sayılarının artmasının çalışanların ücretlerini düşüreceğini belirterek işverenin önerisine karşı çıkıyor. Aland Radyosu’na açıklamalarda bulunan FSU’nun Genel Sekreteri Kenneth Bondas, “İşverenlerin önerisine göre pratikte yük gemilerinde çalıştırılan her dört veya beş kişiden birinin Alandlı veya Finlandiyalı olacak. Geri kalan ucuz ücretle çalıştırılan çoğunluğu Filipinliler olacak” dedi.
Bondas, aracıya devreye girme, işveren ve işçi temsilcilerini bir araya getirmesi çağrısı yaptı.
5 BİN GEMİ İŞÇİSİ GREVE GİDEBİLİR
Eğer taraflar uzlaşmaya varamazsa 1 Mart gününden itibaren yük, yolcu gemileri ve buzkıranlarda çalışan 5 bin gemici greve gidecek.
Buzkıranlarda çalışan mürettebatın grev kapsamına alınması Finlandiya’nın büyük tekellerini kaygılandırıyor. Buzkıranlardan sorumlu şirket Artica, grevin buzların en fazla olduğu dönemde greve gidilmesinin büyük sorunlara neden olacağı uyarısında bulundu.
Buzkıranlardaki mürettebatın greve katılması durumunda gemilerin geçişlerini güvence altına almayacakları için Finlandiya’nın ithalaat ve ihracatının durma noktasına geleceğini belirtti.