Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı!

Eyalet hükümetine bağlı çalışan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri çoz zorlu geçti. Bunun bir çok nedeni var. En önemli nedenlerinden birisi, çalışanların içinde bulunduğu çalışma koşulları, ikinci neden ise, yapılan işe göre ücretlerin çok düşük olması…

Kamu çalışanları yıllardır, eyalet hükümetlerinin kemer sıkma, tasarruf politikalarının kurbanı oldular. Ücretleri ve çalışma koşulları kötüleşti. Çocuk yuvalarında, okullarda, hastanelerde, sosyal hizmet kurumlarında, daha az çalışanla, daha fazla iş yapma, normal bir durum haline geldi. Aynı işi yapan kamu emekçileri arasında ücret farkı, normal bir durum haline geldi. Yıllardır hastane çalışanlarının, daha fazla personel için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Öğretmenler dönem dönem greve çıktılar.

İki milyon kamu çalışanını- 900 bin işçi ve bir milyondan fazla memur – ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 21 Ocak 2019’da başladı. Çalışanların bağlı bulunduğu dört sendika (ver.di, GEW, GdP ve IG BAU) ücretlerin yüzde 6, en az 200 € artırılması; hasta bakıcıların ücretlerinin en az 300 € artırılması; meslek eğitimi yapanların ve stajerlerin ücretlerinin en az 100 € artırılması ve meslek eğitimini tamamlayanların süresiz işe alınması; hastane çalışanları için Cumartesi zammının yüzde 20 artırılması ve vardiyalı çalışanlar için daha fazla izin talebiyle sözleşme görüşmelerine başladılar.

Eyalet İşverenler Birliği her zaman olduğu gibi sendikaların taleplerini yüksek bularak anlaşmaya yanaşmadılar. İlk görüşme 21 Ocak’da Berlin’de yapıldı. Bu görüşmeden bir sonuç çıkmayınca, sendikalar çalışanları uyarı grevine çağırdılar. Uyarı grevleri ve grevler Ocak ayının son haftasından, son görüşmelerin yapılacağı 28 Şubat – 1 Mart tarihine kadar sürdü. Uyarı grevlerine katılım çok yüksek oldu.

Birşeylerin değişmesini isteyenler sadece kamu çalışanları değildi. Çocuğunu yuvaya veremeyen anne ve babalar, devlet dairelerinde işi görülmeyenler, ameliyatı ertelenenler, yani hizmet bekleyenlerin de çalışanlara desteği gözle görülür bir düzeydeydi. Çünkü hizmetin kalitesinin düştüğünün en çok da onlar farkındalar. Bu yüzden, kamu çalışanları talepleri için sonuna kadar mücadeleye hazırdı.

Son görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. 1 Mart’ı 2 Mart’a bağlayan gece anlaşmaya varıldı. Kamu çalışanlarının kararlı tutumu ve mücadele azmi, eyalet işverenlerine geri adım attırdı ve anlaşma sağlandı.

Birleşik Hizmetler Sendikası (ver.di) anlaşmayı, üyelerin onayına sunuyor. Önümüzdeki günlerde sendika üyeleri, anlaşmayı kabul edip etmeyeceklerine karar verecekler.


Anlaşma şöyle:

Toplamında ücretlerde yüzde 8, en az 240 Euro artış. Anlaşma 33 ay geçerli olacak!

  • 2019 için yüzde 3,2, en az 100 Euro ücret artışı;
  • 2020 için yüzde 3,2, en az 90 Euro ücret artışı;
  • 2021 için yüzde 1,4, en az 50 Euro ücret artışı…

Meslek eğitimi yapanlar için:

2019 için 50 Euro; 2020 için 50 Euro ve 30 gün izin…

Meslek eğitimini tamamlayanların işe alınması için yürürlükte olan uygulama, iki yıl daha uzatıldı.

Hastanelerde değişik hizmet veren elemanların ücretleri en az 120 Euro en fazla 386 Euro artırıldı. Sürekli vardiyalı çalışanlar 2020’ye kadar, her yıl bir gün artmak üzere, üç gün daha izin hakkı elde etti. Cumartesi zammı yüzde 20 oldu. Anlaşma Hessen Eyaleti dışındaki bütün eyaletleri bağlıyor.