Yüksek kiralara karşı mücadele büyüyor

Almanya’da fahiş kira zamlarına karşı verilen mücadele büyüyor. 6 Nisan günü Berlin, Köln, Leipzig ve Stuttgart’ın da aralarında olduğu bir çok kentte gösteriler düzenlenecek. DİDF Türkiye kökenli göçmenleri eylemlere güçlü katılmaya çağırdı.

Almanya’da son yıllarda kiralara yapılan fahiş zamlar emekçilerin yaşamını daha da çekilmez hale getiriyor. Değişik araştırmalara göre ülke genelinde çalışanlar aylık maaşlarının yüzde 34’ünü kiraya veriyor. Ancak bu oran kentlere ve semtlere göre değişiyor. Örneğin aynı araştırmalarda başkent Berlin’de çalışanların maaşlarının yüzde 51’i kiraya gidiyor. Evlerin el değiştirmesiyle yapılan tamiratlar ya da bir kaç göz boyama düzenlemeyle kiralara fahiş düzeyde şirketler tarafından yapılan zam oranları da çok yüksek. 2010 yılından bu yana büyük kentlerde kiralara yüzde 40 zam yapıldı.

“F+B Mietenbarometer” adlı kurumun araştırmasına göre, 2005 yılından bu yana kiralar ortalama olarak Hamburg’da yüzde 25.5, Berlin’de yüzde 23.2, Münih’te ise yüzde 15.8 zam yapıldı. Hal böyle olunca düşük ücretli işlerde çalışanların fazla olduğu Almanya’da, kazancını büyük bölümünü kiraya ayıran çalışanlarının ay sonunu getirmesi zorlaşıyor.

Federal Parlamento Konut Politikası Sözcüsü Caren Lay’a göre 2012 ile 2016 arasında büyük şehirlerde ve üniversite şehirlerinde kiralar yüzde 20 ile yüzde 30 arasında arttı. Frankfurt, Münih’ten sonra kira artışında ikinci sırada geliyor. Kiralara yapılan zamlar yoksul ve emekçi insanların şehrin kenar semtlerine hatta dışına, köylere doğru göçünü hızlandırıyor. Zengin ve fakir semtler arasındaki uçurum gittikçe büyüyor. Büyük şehrin olanaklarından ve alt yapısından artık sadece zengin ve orta tabakanın bir kesimi faydalanabiliyor. Lay, Almanya genelinde 5 milyon sosyal konuta ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

Nüfusu 25 binden fazla olan kentlerde 70 metre karelik evleri baz alarak araştırma yapan söz konusu kuruluş, kiraların ve kira yan giderlerinin enflasyon oranından çok daha fazla artış gösterdiğine dikkat çekiyor.

Değişik uluslararası spekülatör firmanın kiralardan yüksek kar elde etmesine karşı bugüne kadar hükümet cephesinde ciddi bir adım atılabilmiş değil. Özellikle CDU, FDP, Yeşiller ve SPD’nin işbaşında olduğu kentler ve eyaletlerde kamu konutlarının özelleştirilmesine hız verildi. 1987’de ülke genelinde 5,5 milyon sosyal konut bulunurken bu miktar günümüzde 1,5 milyona düşmüş durumda. Ve her yıl 100 bin konut, sosyal konut olmaktan çıkarılıyor.

YOKSULLUK ARTTIĞI İÇİN DAHA FAZLA SOSYAL KONUTA İHTİYAÇ VAR

Halbuki ülkede artan yoksulluğa bağlı olarak önceki döneme göre çok daha fazla sosyal konuta ihtiyaç bulunuyor. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre ülkede yoksulluk oranı yüzde 19,7 (2017) üzerinde. Milyonlarca insan düşük ücretli bir işte çalıştığı halde ailesini geçindirebilecek yeterli gelire sahip değil. Bu nedenle kira yardımına başvurmak zorunda kalıyor.

Bunlarla birlikte yan giderler, enerji harcamaları da sürekli artıyor. Kiralara zam yapılmasıyla birlikte yan giderleri ödemek çok daha zor bir hal alıyor. 2005’ten bu yana elektrik ve kalorifer giderlerine yüzde 44 zam geldi. Bu oran özellikle elektrikte, dağıtım şirketine bağlı olarak yüzde 31-62 arasında değişen oranlarda zam olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2014’ten bu yana Almanya’daki evsizlerin sayısı iki kat artarak 860 bin oldu.

ÖDENEBİLİR KONUT HERKESİN HAKKI

Ülke genelinde artan kiralar ve kira yan giderleri, konut sorununun tahmin edilenden de ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu durumdan en çok da dar gelirli emekçiler, göçmenler etkileniyor. Bu nedenle yüksek kiralara ve konut sorununa karşı son yıllarda pek çok kentte kiracı inisiyatifleri ortaya çıktı ve değişik eylemeler düzenlendi. Bunların en dikkat çekeni Berlin’deki kiracıların sürdürmüş olduğu eylem oldu. Eylemlere katılım tahmin edilenden de yüksek oldu. Zamanla ülke içerisinde yeni bir sosyal hareket dinamiğine dönüşmüş görünüyor.

MÜCADELE BÜYÜYOR

İnsanca barınma hakkı için daha fazla sosyal konut ve daha az zam talep eden emekçilerin mücadelesi son yıllarda önemli bir sosyal harekete dönüştü. Bir çok kentte yüksek kiralara karşı inisiyatifler kuruldu. Bu inisiyatiflerin Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Münih’te düzenlediği eylemlere onbinlerce insan katıldı. Geride bıraktığımız dönemde verilen bu mücadele şimdi yeni bir aşamaya taşınıyor. 6 Nisan günü Berlin, Köln, Leipzig, Stuttgart, Dresden, Frankfurt, Freiburg, Jena, München, Münster ve Potsdam‘da gösteriler ve aksiyonlar düzenlenecek. Özelliklikle Berlin, Köln, Stuttgart ve Leipzig’deki gösterilerin güçlü geçmesi bekleniyor. Aynı gün Avrupa’nın başka büyük ketlerinde de eylemler planlanıyor.

Sendikalar, sol partiler, değişik dernek ve kitle örgütlerinin içinde olduğu birlikler tarafından oluşturulan inisiyatifler tarafından yapılacak gösterilerin güçlü geçmesi durumunda mücadele bundan sonra büyüyerek devam edecek ve hükümetleri yüksek kiralar konusunda adım atmaya zorlayacak. (YH)


Talepler:

– Daha fazla sosyal konut yapılsın.

– Kiracılara daha fazla söz hakkı tanınsın.

– Lüks modernleştirmeye son verilsin.

– Kentsel dönüşüm projeleri durdurulsun.

– Modernleştirmeden sonra kiralar artırılmasın.

– Kamuya ait konutların özelleştirilmesine son verilsin.

– Aşırı derecede kira zammına karşı önlemler alınsın.


DİDF: İnsanca bir konut hepimizin ihtiyacı!

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) yaptığı açıklamada, Türkiye kökenli göçmenleri eylemlere katılmaya çağırdı. Açıklamada söyle denildi: “Düşük ücretli işlerin artması ve yoksullaşmayla beraber, herkesin gelirine göre ödeyebileceği sosyal konutlara ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Ama gidişat tam da bunun tersi yönde. Yeni sosyal konutlar yapılmadığı gibi sosyal konutların sayısı her yıl azalıyor. Halbuki Almanya’da 1,5 milyon yeni sosyal konuta ihtiyaç var. Asıl yapılması gereken, belediye ve hükümetlerin herkesin insanca yaşayabileceği sosyal konutlar için yeterli bütçeyi ayırmasıdır. Ama bu kendiliğinden olmuyor. Bunun için bir araya gelip mücadele etmeliyiz.

Daha fazla sosyal konut yapılması, kiraların düşürülmesi için Almanya’nın birçok şehrinde 6 Nisan eylem günü ilan edildi. Alman halkı, bizler için de çok önemli olan bu talebi için sokaklara çıkacak.

DİDF olarak tüm Türkiye kökenli göçmenleri bu eylemlere katılmaya, kendi taleplerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz!”