Almanya’da çocuklara yönelik cinsel istismar arttı

Semra Çelik
Almanya’da çocuklara yönelik istismarla ilgili polis istatistikleri ve bağımsız bir komisyonun cinsel istismarlarla ilgili ilk raporu yayınlandı. Polis suç istatistiklerine göre 2018’de 13.863 çocuk cinsel tacize uğradı. Bu geçen seneden 833 fazla. Ancak bu rakam gerçeği yansıtmıyor, bir de suç duyurusunda buunulmayan, karanlıkta kalan olaylar var. Geçtiğimiz yıl Almanya’da kayda geçen çocuklara yönelik cinsel istismar 2017’den daha fazla oldu. Federal Kriminel Dairesi suç istatistiklerine göre, 2018’de toplam 13,683 çocuk cinsel istismar mağduru olarak kaydedi. Bu sayı bir yıl önce, 12.850 idi.Ancak, bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Kaç olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmadığı bilinmiyor çünkü. Alman Çocuk Yardım Örgütü (Deutsche Kinderhilfe) yöneticisi Rainer Becker, çocuklara yönelik cinsel şiddetin tamamen önlenmesinin çok zor olduğunu söyledi. Bu türden istismarların en aza indirilebilmesi için halkın istismarlara karşı duyarlı hale getirilmesi zorunlu. Çocuklarla çalışan tüm meslek gruplarının, istismarın yol açtığı davranış değişiklikleri gibi işaretleri ve sinyalleri erken bir aşamada tanıma konusunda vasıflı hale getirilmesi zorunlu. Becker, cinsel şiddet ne kadar erken fark edilirse, bir çocuğa o kadar hızlı ve kapsamlı bir şekilde yardım edilebileceğini söyledi.
Çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla kurulan bağımsız komisyon da kuruluşunun üçüncü yılında ilk bilançosunu yayınladı. Buna göre bütün toplum bu konuda başarısız oldu. „Bağımsız Çocuk Cinsel İstismarı Değerlendirme Komisyonu, cinsel tacizde akrabaların ve istismar mağdurlarının arkadaşlarının sessizliğini, anahtar bir sorun olarak tanımladı.Komisyonun ilk çalışmasının sunumunda, komite başkanı Sabine Andresen, “çocukların yakın çevresi ve toplumun onları koruyamamasının sıklığının bu konuda tüm toplumun başarısız olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

900 oturum, 300 rapor
Komisyon, raporunu Mayıs 2016’dan bu yana kayda geçmiş 1700 taciz mağduru ile temasa dayandırıyor. 900 civarında gizli oturum yapıldı ve 300 yazılı rapor değerlendirildi.Bu oturumlar aileden, yakın sosyal ortama, okula, kiliseye ve spora kadar tüm toplum alanlarında gerçekleşti.
Komisyon, kamu makamlarından personel, yargı ve sağlık sigortalarından travmatize olmuş insanlarla uğraşmak üzere yetiştirilmeleri ve özel olarak eğitilmelerini talep ediyor. Eğitimciler, hekimler, psikologlar ve hukukçuların eğitiminde cinsel şiddet ve istismar hakkında temel bilgiler verilmesini zorunlu görüyor.