DİDF: Yoksulluğa ve ırkçılığa karşı 1 Mayıs’ta alanlara çıkalım

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) yaptığı açıklamada Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli işçi ve emekçileri 1 Mayıs gösterilerine katılmaya çağırdı. DİDF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Dünya genelinde işçi sınıfının temel kazanımlarına yönelik saldırılar ve bunlara karşı mücadele devam ediyor. Özellikle krizin, ekonomik durgunluğun, üretimde dijitalleşmenin faturası sermaye tarafından işçi sınıfına kesilmek isteniyor. Bu nedenle pek çok ülkede olduğu gibi Almanya’da da kitlesel işten atmalar gündemde. Bu nedenle işçi sınıfının güçlü bir birlik ve dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz.

2019 Almanya’da işçi ve emekçilere karşı yoğun saldırılarla başladı. Başta Ford, Mercedes, VW ve Bayer olmak üzere bir çok işletmede binlerce işçinin işten atılacağı ilan edildi. Daha önce güvenli olarak görülen işler de artık güvencede değil. Krizin faturasını işçilere kesmeye çalışan sermayeye karşı birleşmek bugün çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Tekniğin ve üretkenliğin geliştiği bu süreçte, işyerlerinin yok edilmesine karşı esas mücadele tam ücret karşılığı her alanda haftalık çalışma süresinin 30 saate düşürülmesi ve güvencesiz, taşeron işlerin yasaklanmasıyla mümkün olabilir.

İNSANCA YAŞAM İÇİN ASGARİ ÜCRET YÜKSELTİLSİN

Almanya’da saat başı asgari ücret 9,19 Euro. Bu ücrete çalışan milyonlarca işçi ya yoksulluk sınırlarının altında yaşamakta ya da ikinci bir işte çalışmak zorunda. Asgari ücretle çalışanlar sadece bugün değil, aynı zamanda emeklilikte de yoksul olarak yaşamaya mahkum ediliyor. Sermayenin milyarlar kazandığı bir süreçte, insanların çalışmasına rağmen yoksulluğa mahkum edilmesi asla kabul edilemez.

Bugün milyonlarca emekli yoksulluk koşullarında yaşamakta. Almanya’nın bu kadar zenginleşmesinin esas sahipleri olan emekçilerin, yoksulluk içinde yaşamasına son verilmeli, bütçe silahlanmaya değil, emeklilerin insanca yaşayabileceği koşullar için harcanmalıdır. Bazı sendikalar asgari ücretin en az 12,64 Euro olması için mücadele ediyor. Yoksulluğa karşı asgari ücret en az 12,64 Euro’ya yükseltilmelidir.

IRKÇILIĞA HEP BİRLİKTE DUR DİYELİM

Bu 1 Mayıs’ta sendikalarımız, Avrupa’da gelişen aşırı sağa dikkat çekerek, farklı uluslardan emekçileri ırkçılığa geçit vermemeye çağırıyor. Almanya ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde ırkçı partilerin güç toplamasında AB eliyle işçi ve emekçilerin temel sosyal haklarına yönelik saldırıların, kamu hizmetlerinin özelleşmesinin payı büyüktür. Irkçılar AB ve hükümetlerin uyguladığı politikaların zemininde güçlenmektedir. Irkçılığa karşı mücadele, ancak işçilerin daha iyi çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadelenin bir parçası olursa başarıya ulaşabilir.

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı daha iyi bir yaşam, güvenceli iş ve çalışma koşulları için 1 Mayıs alanlarında buluşalım.