‚Almanya Suriye Kürtlerine daha fazla maddi yardımda bulunmalı‘

Almanya Federal Hükümeti’nin “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne kalkınma desteği” başlıklı soru önergesine verdiği cevabı değerlendiren Sol Parti Milletvekili ve Meclis Grubu Kalkınma Politikası sözcüsü Helin Evrim-Sommer, “Alman Federal hükümeti tutarsız Suriye politikası ile kendisini Erdoğan rejiminin Almanya’daki uzantısı haline getiriyor”, ifadesini kullandı.

Alman hükümeti Sommer’ın soru önergesine verdiği cevapta, Birleşmiş Milletler’in Çocuklara Yardım Fonu aracılığıyla eğitim ve çocukların korunması ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında istihdamı arttırma alanında, Kürtlerin inisiyatifiyle kurulan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne 2018 yılında toplam 8 Milyon Euro hibede bulunmuştur. Bunun yanı sıra, toplam 2,4 Milyon Euro tutarında insanı yardım ve 2017 yılında, istikrarlılık ve mayın temizleme alanında kullanılması için toplam 12 milyon Euro tahsis edilmiştir. Federal hükümetin bu girişimleri olumlu; fakat savaşlarla harap olmuş, Afrin ve benzeri alanlarda yerlerini terk etmek zorunda kalmış yüzbinlerce insanın, yașamlarını yeniden idame ettirmeleri için oldukça yetersizdir. Yine, Türk devletine – doğrudan veya dolaylı yollardan – yapılan ekonomik, siyasi, askeri desteğin yanında Kuzey ve Doğu Suriye bölgesine yapılan yardım devede kulak bile olamamaktadır.

Yanıta ayrıca, Federal Hükümeti şu ana kadar Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile herhangi bir resmi teması reddediyor. Kürtleri, IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonda müttefikleri olarak görmesine rağmen ve Federal Haber Alma Servisi’nin (BND) Kürt hapishanelerinde şüpheli Alman IŞİD üyelerini sorguladığı ve bunun Kürt yetkililerele temasa geçmeden mümkün olamayacağı bilindiği halde, Federal Hükümet Türkiye’nin Kürt karşıtı politikasına boyun eğmeyi tercih ediyor. Böylece Federal Hükümet, sözde bağımsız ve demokratik değerlere dayalı dış politika konusundaki kendi ilkelerini çiğniyor. Almanya hükümeti bu tutarsız tutumuna son verip, Suriye’de demokrasiye ve insan haklarına en çok bağlı olan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne desteklemelidir. Kürtler bölgede hem Erdoğan rejiminin desteklediği çağdışı İslami cihatçılarına hem de Esad klanının devlet baskıcı rejiminin barbarlığına karşı tek alternatif gücü oluşturuyor. (YH)