‚GELECEĞİMİZ ŞİMDİ BAŞLIYOR‘

Kadınlardan AP seçimleri öncesi ortak açıklama

26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi, AB çapında çok sayıda kadın örgütünü bünyesinde barındıran Avrupa Kadın Lobisi bir manifesto yayınladı. Kadın erkek eşitliği için AB çapında düzenlemeler yapılması, kadınların ekonomik bağımsızlığının garanti edilmesi ve erkek şiddetinin sona erdirilmesini talep eden ‚Geleceğimiz şimdi başlıyor‘ başlıklı manifestoyu bilginize sunuyoruz:

26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası bugün Avrupa’da kadınların hayatlarının gerçekliğini görerek onlarla ilgili bir perspektif sunmak istiyoruz. Bizim önceliklerimiz var! Bu öncelikler, AB içinde 30 yıldan beri, belirlenen, söz verilen kadın-erkek eşitliğinin sağlanmaması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmemesinden yola çıkarak belirlendi.

KARARLARA EŞİT KATILIM

Avrupa ile ilgili toplumsal ve politik kararların alınmasında kadınların eşit hakka sahip olmasını istiyoruz. AB’nin tüm kurumlarında kadınlar eşit oranda ve eşit haklarla temsil edilmelidir. Maalesef en gelişmiş AB ülkeleri de dahil birçok ülkede kadınlar ciddiye alınmamaktadır. Bu, halkın yarısının hayatımız için önemli kararların alındığı platformlarda göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Avrupa nüfusunun eşit haklarla temsil edilmesini sağlayacak şekilde kadın erkek eşitliğinin sağlanması garanti edilmeli ve bunun için çaba harcanmalıdır.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Tüm kadınlara ekonomik bağımsızlık garantisi verecek bir Avrupa istiyoruz. Kadınların ekonomik bağımsızlığı kadın erkek eşitliğinde çok önemli bir unsurdur. Ancak hiç bir AB ülkesinde bu durumla karşı karşıya değiliz. Kadınlar, sadece cinsiyetleri nedeniyle değil dinleri, etnik yapıları, cinsel yönelimleri nedeniyle daha fazla ayrımcılığa uğramakta ve mağdur edilmektedir. Yoksulların sırtından tasarruf politikalarına sırtımızı dönmeli ve yoksulluğun kadınlaştırılmasını engelleyecek politika yapmalıyız. Kadınların yaşam kalitesini, uzun vadeli kazanç ve emekli aylığını iyileştirmek için somut önlemler alınmalıdır. Kadınların ve erkeklerin yaşamları boyunca hem eşit kazanç elde etmeleri hem de bakım işlerini eşit şekilde üstlenmeleri için düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

ERKEK ŞİDDETİNE SON

Kadına yönelik şiddet içermeyen bir Avrupa istiyoruz! Erkek şiddeti, Avrupa’daki birçok kadın için günlük bir gerçekliktir ve kadınlar ile erkekler arasındaki yapısal eşitsizliğin içsel bir ifadesidir. Buna rağmen önemsenmemekte, kovuşturmaya uğramamakta ve politik değil de özel bir sorunmuş gibi davranılmaktadır. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, toplumda eşitliği sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Kadınlara yönelik her türlü şiddete son vermek, bir barış ve güvenlik toplumu geliştirmek için harekete geçmeliyiz. Bütün kadınlar şiddet içermeyen ve şiddet korkusundan uzak bir hayatı hak ediyor.

CİNSEL AYRIMCILIĞA KARŞI

Tüm kadınlar için barış, güvenlik ve saygınlık sağlayan bir Avrupa istiyoruz! Cinsel sömürü veya ırkçı, milliyetçi bakış açıları nedeniyle milyonlarca kadının sağlığı, yaşamı risk altındadır. Avrupa’da kadın haklarının durumu, insan haklarının durumunu da bire bir yansıtmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir finansman mekanizmaları ve kaynakları, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yasal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması, kadınlara yönelik çalışmaya ayrılan bütçenin arttırılmasını talep ediyoruz. Bu sayede AB içinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması yolunda yaşama yansıyan adımlar atılmış olacaktır.