Hükümet mülteci kadınlar hakkında bilgi sahibi değil

İltica başvurularının üçte biri kadınlar tarafından veriliyor. Ancak bu ülkede nasıl yaşadıkları hakkındaki veriler çok belirsiz. Federal hükümet de bu konuda bilgisiz. Kadınların kaçış ve sonrasında özellikle savunmasız olduğu düşünülse de, Federal hükümet mülteci kadınların Almanya’daki durumu hakkında çok az bilgiye sahip.

Sol Parti meclis grubu tarafından yöneltilen bir soruya verilen cevap, hükümetin mülteci yurtlarında kadınlara yönelik saldırılar hakkında hiçbir şey bilmediğini gösterdi. İstatistiklerde cinsel suçlar konusunda kayıt bulunmuyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlar, mülteciler arasında savaş, açlık ve ataerkil koşullara bağlı kadın hakları ihlallerinden kaçan kadın sayısının erkeklere yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Almanya’nın ulusal insan hakları kurumu, Alman İnsan Hakları Enstitüsü (DIMR), üç yıl önce yapılan bir araştırmada, kadınların maruz kaldıkları şiddet hakkında çok az bilgi sahibi olunmasını eleştirmişti. Halbuki on yıl önce yapılan temsili özelliği olmayan bir araştırmada, kadın mültecilere yönelik cinsel şiddetin oldukça fazla olduğu belirlenmişti.

ÜÇ YILDA CİNSEL SUÇ İŞLENMEDİ Mİ?

O zamanki araştırmaya katılanların dörtte biri cinsel şiddete maruz kaldıklarını bildirmişlerdi. Bunların yüzde 51’i fiziksel, yüzde 79’u psikolojik şiddet yaşadıklarını söyledi. Failler, eşleri, diğer mülteciler, tanımadıkları kişiler veya kaldıkları mülteci yurdu personeliydi.

DIMR’den avukat Heike Rabe, sığınma sürecindeki kadınların durumunun özellikle zor olduğunu belirtiyor. Sığınma başvurularının üçte birine yakını kadınlar tarafından verilmekte. Bu mülteci yurtlarında erkeklerin baskın olması anlamına geliyor.

Sol Parti’nin sorusunu cevaplandıran İçişleri Bakanlığı, 2014 yılından bu yana mülteci yurtlarında güvenlik personeli, yurt yöneticileri, sosyal danışman ve polisin saldırısına uğrayan kadın sayısıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını itiraf etti.

2015-2017 yılları arasında mülteci yurtlarında kalan kadınlara yönelik ırkçı saldırılar arasında da herhangi bir cinsel suç kayıtlara geçmiş değil. Almanya çapında 2015’te 2 , 2016’da 25, 2017’de de 11 kadın veya kız çocuğu ırkçı saldırılar sonucu yaralandı. Polisin cinsel şiddet kurbanı mülteci kadınlara yönelik yaklaşımı konusundaki soruya verilen cevap da Federal Hükümet’in bu konuda bilgi sahibi olmadığı şeklinde.

MÜLTECİLERİN ÜÇTE BİRİ KADIN

Sürekli gündemde olan sınırdışı etmelerle ilgili bilgiler de istatistiklere geçecek değerde bulunmuyor. Federal hükümet sınırdışı edilenlerin içinde ne kadar kadın olduğunun bilinmediğini belirtiyor.

Geçen yıl Berlin’de Tagesspiegel gazetesi tarafından yaptırılan bir araştırma mülteci kadınlara yönelik cinsel taciz ve saldırıları gün ışığına çıkardı. Sosyal danışmanlar, sadece Berlin’de 200 mülteci kadının, cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirterek kendilerinden danışma yardımı aldığını bildirdiler.

Sol Parti meclis grubu iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, halkın arasında sadece genç erkeklerin ülkelerinden kaçabildikleri ve iltica ettikleri konusunda yaygın görüş olmasına rağmen mültecilerin üçte birini kadınların oluşturduğunu söyledi.

Mülteci kadınların özel durumu ve hassasiyetinin mülteci politikası tartışmalarında çok ender dikkate alındığını bildiren Jelpke, kadınların toplumdan yalıtılmış mülteci kamplarında erkek mülteciler, sosyal danışmanlar ve güvenlik görevlilerinin cinsel saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını, korunma olanaklarının çok yetersiz olduğunu belirtti. (YH)