Örgütlendiler ve işveren saldırısını geri püskürttüler

Temizlik işkolunda çalışma koşullarını belirleyen çerçeve toplu iş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırması Almanya çapında birçok işçilerin haklarına yönelik saldırılara vesile oldu.

Bu konuda Viersen kentinde okul temizliğinde çalışan GEBA işçileri kısa sürede IG BAU sendikasında örgütlenerek direnişe geçmesi ve saldırıyı geri püskürtmesi olumlu bir örnek.

GEBA temizlik şirketi işçilere baskı yaparak birçok kötü maddeleri içeren yeni iş sözleşmesini imzalamalarını talep etmişti. İşçiler ise 4 haftalık bir sürede IG BAU sendikasında örgütlenerek yeni sözleşmeyi imzalamayı reddettiler. Bunun üzerine işveren işçileri toplayarak derhal imzalamalarını talep etti. İşçiler toplantıda sendika üye belgelerini işveren temsilcisine vererek, sözleşmeyi imzalamayacaklarını belirttiler. İşveren bunun üzerine tüm mesaileri ve izin başvurularını reddedeceğini açıkladı. İşçiler Viersen belediyesi önünde basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini ortaya koydular. Eyleme Viersen belediye başkanı Sabine Anemüller (SPD), Sol Parti, Yeşiller ve SPD belediye meclisi üyeleri katıldı. DGB ve GEW sendika temsilcileri de eyleme katılarak temizlik işçileri ile dayanışma içinde olduklarını açıkladılar. İki gün sonra işveren işçilere yazdığı bir mektupla bu uygulamadan vazgeçildiğini bildirdi yani geri adım attı.

Örgütlenmeden sorumlu IG BAU sendika sekreteri Mahir Şahin ise işçilerin bu mücadelesi konusunda şunları söyledi: Bu saldırının kısa sürede geri püskürtülmesinin nedeni işçilerin birlik halinde mücadelesidir. Buradan devam etmemiz gerekir. İşçi komitesi oluşturacağız. Almanya çapındaki daha iyi bir çerçeve toplu sözleşme mücadelesi devam ediyor. 15 Ağustos`ta gerçekleşen TİS görüşmesinde de işverenler taleplerimizin çoğunu kabul etmedi, ve birçok maddeyi de kendi lehine değiştirmek istediğini belirtti. Bu nedenle sendikanın grev hazırlığı devam ediyor, 30 eylülde bir TIS görüşmesi daha yapılacak.