İtalya’da II. Conte Hükümeti kuruldu

Eric Jozsef / Liberation

2018’in ilk baharında aşırı sağcı Liga ile ittifakı yüzde 94 onaylamıştı. Beş Yıldız Hareketinin (M5S) militanları kitlesel bir şekilde (yüzde 79,3) yeni bir hükümetin kurulmasına onay verdiler, fakat bu sefer sol ile birlikte…
Yeni hükümette 21 bakandan oluşacak: 10’u M5S’li, 9’u Demokrat, 1’i radikal soldan ve bir de etiketsiz. İkinci Conte hükümetinde 7 kadın olacak ve ülkenin üretken kuzey bölgesi, kâğıt üzerinde, çok az temsil ediliyor. En büyük payı M5S hareketi aldı, Konsey Başkanının tam denetiminin yanı sıra Çalışma (Nunzia Catalfo, yurttaşlık geliri yasasının yazarlarından birisi), Adalet ve Luigi Di Maio’nın ele geçirdiği dışişleri bakanlıklarını o aldı. Demokrat parti başka bakanlıkların yanı sıra ekonomi, alt yapı, savunma ve hükümete giren en ağır demokrat olan Dario Franceschini’nin aldığı kültürel değerler bakanlıklarını aldı…

ÇOK GENEL BİR ANLAŞMA
“Green economy” ve çevre için mücadele, emek üzerindeki vergileri düşürme ve bir asgari ücret belirleme, kamu bütçesinin hassas dengesini bozmadan bütçeyi genişletme ya da İtalya’nın Avrupa için anlaşmalarını öne çıkartan iki siyasi oluşun “bir programı belirleme konusunda büyük bir sorun yaşamadık” diye açıklama yaptılar. Fakat genel geçer söylemlerin ötesinde alınacak önlemlerin Meclis çoğunluğunu sağlayıp sağlayamayacağı görülecektir. Örneğin göçmenlik meselesinde geçen bir yıl içinde Beş Yıldız Hareketi Matteo Salvini’nin içişlerinde aldığı baskıcı önlemlere sürekli göz yumdu. Demokratlarla yapılan anlaşma çok genel bir şekilde Avrupa’yı daha fazla konuya dahil etme, kaçakçılara karşı daha fazla mücadele ve yabancıları daha iyi entegre etmeden bahsediyor. Keza iki siyasi parti daha fazla sosyal harcamadan bahsediyor fakat bunları nasıl finanse edeceğine hiç değinmiyor. Pazartesi günü Giuseppe Conte “hayallerini gar dolaba saklamamak lazım” diye açıklama yaptı. Repubblica gazetesi bir başyazısında yazısında gerçeklerin daha yavan olduğunu belirtti. “İkinci Conte” hükümetinin oluşmasını sağlayabilmek için demokratlar birçok şeye göz yummak zorunda kaldılar. Nicola Zingaretti, örneğin eski Meclis çoğunluğuna göre bir kopuş sağlamanın zorunluluğunu sürekli öne çıkardı. 10 gün önce Beş Yıldız’ın dayatmalarını kabul etmeden önce “devamsızlık bir kişinin değişimi ile sağlanması gerekiyor”: “Ya Conte ya da hükümet yok”. Buna karşılık Demokrat Partisi sadece Beş Yıldız Hareketinin söylentisi olan bir başbakanı dengeleyebilmek için konsey başkan yardımcılığını istiyordu. Bu konuda da aslında Beş Yıldız Hareketi kazançlı çıktı, zira Giuseppe Conte’nin partilerin üzerinde bir başbakan olduğu fikrinin kabul edilmesini sağladı, dolayısıyla demokratlar Konsey Başkan yardımcılığını istemeleri meşru değildi.

SALVİNİ DURUMU GÖZLÜYOR
Ağustos başında Beş Yıldız Hareketi ile ittifakını parçalayarak başlamasına neden olan operasyonun büyük kaybedeni olan Matteo Salvini “Beş Yıldız Hareketinin iştahını küçümsemişim” diye açıklama yapıyor. Aşırı sağın lideri Beş Yıldız Hareketi ile demokratların yakınlaşmasını sadece iktidarda kalma isteğinin belirlediği “inekler pazarı” olarak nitelendiriyor ve öcünü kesinlikle seçimlerde alacağına inanıyor. Bu arada Conte’nin birkaç gün içinde güven oyu alacağı Mecliste gelişmeleri izliyor. Prensip olarak güven oyu almada sorun olmaz fakat Senatör Emma Bonino gibi kimi ittifakı eleştirenlerin bir kısmı Meclis çoğunluğundan giderek uzaklaşabilirler.
(Çeviren: Deniz Uztopal)