İşçi temsilcileri biraraya geliyor

Yaklaşık bir yıl önce DİDF Hamburg’un inisiyatifi ile kurulan ve birçok işletmeden işçi temsilcisi ve sendikacının yer aldığı sendikal platform, önümüzdeki 21 Eylül günü çalışma hayatındaki sorunları, gelişmeleri ve işçilerin bunlarla mücadelesini konu alan bir günlük bir toplantı düzenleyecek.

Hamburg DGB önümüzdeki 21 Eylül’de farklı işkollarından işçiler, işçi temsilcileri ve sendikacıların katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. İşyerlerinde yaşanan sorunları ve mücadele deneylerini ele alacak olan işçiler ayrıca ekonomik durgunluk ve dijitalleşmenin işyerlerine ve işçilere etkileri konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklar.

Gazetemize bilgi veren platform sözcülerinden Neupack işçi temsilciliği başkanı ve IG BCE sendikası temsilcisi Murat Güneş platform özetle şunları dile getirdi: “Yaklaşık bir yıldır zaman zaman bir araya gelerek kendi içimizde tartışmalar sürüdürüyoruz. Özellikle sendika bürokrasinin kıskacında olan mücadeleci kesimler bütün çabalarımıza rağmen daha cesaretli davranamıyorlar. Bu süre için birçok işyeri ve sendika temsilcisi ile görüşmelerimiz oldu. Bunlarla birebir konuştuğumuzda sorunların nerelerde yaşandığının farkındalar ancak sınıf anlayışı ile işyeri esaslı bir çalışmaya girişme konusunda zayıf davranıyorlar. Ancak ne var ki, kabuğumuza çekilerek sorunlarımızı aşamayız. İçinden geçtiğimiz dönem hem ekonomik hem de siyasi bakımdan biz işçilerin hayatını olumsuz yönde etkileyen birçok gelişmeye sahne oluyor. Çalışma koşullarımız zorlaşıyor, dijitalleşme gibi gelişmeler işçiler üzerinde baskı ve tehdide dönüşüyor, ırkçılık artıyor… İşçiler olarak bu koşullarda tek şansımızın birlik ve mücadele olduğunu görmemiz gerekiyor.

Mücadeleci sendikacılar platformu olarak attığımız bu adım sendikalara karşı bir alternatif değil tam tersine sendikal mücadeleyi güçlendirmek üzere attığımız bir adımdır. Birçok işçi ve sendikacının katılımını beklediğimiz toplantımızda, iş ve ekonomi dünyasındaki kriz tehlikesi, iş saatlerinin esnekleşmesi ve ücretlerin düşürülmesi ve farklı işyerlerindeki mücadeleler arasında dayanışma gibi konuları ele alacağız.”

DAYANIŞMA YETERSİZ

Sermayenin gücünün işçi ve emekçilerin örgütsüzlüğü ve dayanışmanın yetersizliğinden kaynaklandığını söyleyen Güneş, “Bu durumu aşmak için öncelikle işletmelerdeki durum hakkında karşılıklı bilgilendirme yapmamız gerekiyor. İşverenlerin yaptığı planların hangilerini biliyoruz ve kendi aramızda nasıl paylaşıyoruz. Bunlara karşı neler yapabiliriz. Ayrıca Almanya’da ırkçılık güçleniyor. Medyada göç konusunu sürekli ana gündem olarak tutuyor. Bu gelişmeler toplumda büyük bir kutuplaşmaya neden oluyor. İşçi emekçiler bunlar üzerinden bölünüyor. Bu sorunlara karşı birleşmemiz gerekiyor. Mücadeleci sendikacılar platformu olarak Hamburg’da 21 Eylül’de Hamburg DGB binasında saat:11:00’de buluşacağız. Saat 11.00 ile 13.00 arasında çeşitli işyerlerinden işçiler ve temsilciler yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaşacaklar. Saat 13.00 ile 15.00 arasında da dijitalleşme ve sendikal mücadelenin sorunlarının ele alınacağı grup çalışmaları gerçekleşecek. Bu gruplarda bu konularda uzman kişiler sunumlar yapacak. Saat:15.00 ile 16.00 arasında ise mücadeleci sendikacılar platformunun önümüzdeki dönem yoluna nasıl devam edeceği üzerine görüş alışverişi yapılacak.” (Hamburg/YH)


İlk toplantıya katılım geniş olmuştu

DİDF Hamburg yaklaşık bir yıl önce işçiler arasındaki dayanışmayı ve ortak mücadeleyi güçlendirmek üzere adım atarak, farklı işkollarından işçi temsilcileri ve mücadeleci sendikacıların buluştuğu bir sendikal platform oluşturmuştu. Federal Mogul, Blohm & Voss, Deutsche Bahn, Still, Otto, Neupack gibi değişik birçok işyerinden toplam 40 kadar işçi ve sendika temsilcisinin katılımıyla kurulan ve aralarında Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) Hamburg Başkanı Olaf Harms, Ver.di 8. Bölüm Yöneticisi Lothar Degen, Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) İkinci Başkanı Fredrik Dehnerdt, Ver.di Kamu Bölümü Sekreteri Max Stempel, Ver.di Sağlık Bölümü Sekreteri Rabisch Söncke, uzun yıllar Alman Sendikalar Birliği DGB Göçmenler Bürosu’nda çalışan emekli sendikacı Hüseyin Yılmaz, Hamburg Jour Fixe temsilcileri ve Sol Parti Hamburg İşyeri ve Sendika çalışma grubu sözcüsü David Stoop’un da yer aldığı platform, bir yıl içinde zaman zaman yapılan buluşmalarda, işçileri ilgilendiren gelişmeleri konu almış ve bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda dayanışmanın yükseltilmesi konusunda adım atmıştı. Ayrıca başta hastanelere daha fazla personelin alınması, konut sorunu ve 8 Mart gibi konulara ilişkin oluşturulan inisiyatif ve birlikleri desteklemişti.

%d Bloggern gefällt das: