Daimler’de dev tasarruf planı

Almanya’nın önemli otomobil tekellerinden Daimler, 2020 yılına kadar hayata geçirmeyi planladığı tasarruf planının ilk aşamasında yönetici kadrodan 1100 kişiye çıkış verilecek. Daimler’in yeni şefi Ola Källenius Londra’da, tekelin büyük hisse sahipleriyle yaptığı toplantıda, 2022 yılına kadar, yaklaşık 1,4 milyar Euro dolayında tasarruf etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Källenius, tasarrufun tümüyle personel giderlerinin düşürülmesi üzerinden yapılacağını bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda büyük hisse sahiplerinin aldıkları bir kararla Daimler, anonim şirketten holdinge dönüştürülmüş ve üç bölüme ayrılmıştı. Bunun karşılığında ise İşyeri Temsilciliği ile İşyeri güvencesi’ anlaşması imzalanmıştı. Buna göre tekel genelinde işyerleri 2030 yılına kadar güya ‘güvenceye” alınmıştı!

Daimler’in yeni şefinin, personel giderlerinin azaltılması yönündeki açıklamasına göre, 1100 çalışana verilecek çıkış (menajer ve yönetim kadrosundan), erken emeklilik veya paralı çıkış şeklinde gerçekleştirilecek.

Källenius ayrıca Almanya’daki işçilerin 2020 yılında TİS’lere bağlı ücret artışlarından feragat etmelerini de bekliyor. Bununla ilgili de işyeri temsilcilikleriyle görüşmeler yapılacağı hissedarlara açıklandı.

Almanya’da şu an 170 bin çalışanı (dünya genelinde 300 bin) bulunan Daimler, böylece yaklaşık 1,4 milyar Euro kesintiye gitmek istiyor.

KESİNTİLER KESİNLEŞTİ…

Tekel yönetiminin planlarına göre araba üretimi bölümünün personel giderlerinden 1 miyar Euro, kamyon, otobüs vb. ağır vasıtaların üretildiği bölümün personel giderlerinden 300 milyon Euro, küçük ticari araçlar bölümünün personel giderlerinden ise 100 milyon Euro tasarruf edilmesi planlanıyor.

İşyeri Temsilciliği’nin bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “kimsenin mağdur edilmeden bu işin çözülmesi” biçiminde olsa da bunun gerçeği yansıtmadığı şimdiden değişik piyasa uzmanları tarafından dile getiriliyor. Uzmanlar tekelin 10 bin dolayında personel fazlalığından söz ediyorlar. Özellikle Daimler tekelinin neredeyse tüm motorlarının üretildiği Untertürkheim’de işçi kıyımına gidilmesi bekleniyor. (Stuttgart/YH)