Devlet emeklilerden para sızdırıyor

Federal Maliye Dairesi Hakimi emeklilerin çifte vergilendirilmesini Anayasaya aykırı buluyor. Almanya da eşitsizlik artıyor ve yoksulluk en çok kadınları vuruyor.

Federal Hükümet daha fazla insanın özel emeklilik sigortalarına kayıt olmasını dayatıyor. Özel emeklilik sigortaları büyük oranda vergiden muaf tutulurken, yasal emeklilik sigortasına kayıtlı olan emeklilerin kesintileri sürekli artıyor.

2005 yılında yasal emeklilik sigortasının vergilendirme sisteminde temel değişiklikler yapıldı. Bu yasal değişiklikler tüm emeklileri, hatta 01.01.2005 yılından önce emekli olanları da kapsıyor. 2005 yılından önce emekliye ayrılmış olanlar maaşlarının yüzde 50 sini vergilendirmek zorunda. 2006 yılından sonra emekli olanlar ise 2020 yılına dek, emekliye ayrıldıkları yıl baz alınarak ve her yıl 2 puan arttırarak, yıllık emekli maaşlarının yüzde 80 ini vergilendirmek zorunda. 2020 yılından 2040 yılına dek ise düzenli 1 puan daha arttırarak yıllık emeklilik maaşı yüzde 100’ü vergilendirmek zorunda.

Federal Maliye Dairesi Hakimi Egmont Kulosa, bu düzenleme yapılırken sadece emekliliğe ayrılan yıl baz alındığı ancak emeklilik sigortasına ödenen primlerin miktarının gözardı edildiğini söylüyor. Kulosa, emeklilerin çifte vergilendirildiğini ve bunun da Anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekiyor. Önce çalışırken gelir vergisini ödeyen insanlardan, bir de vergilendirmiş ücretlerinden ödedikleri emekli maaşlarından vergi yoluyla para sızdırılıyor. Bugün orta yaşlarda olanların, 2040 yılında emekliye ayrılacak yakınlarının çifte vergilendirildiklerini açığa çıkarmak için karmaşık hesaplar yapmaya gerek yok. Çünkü bu kişiler emekli maaşlarının tamamını vergilendirmek zorundalar. Ancak maaşlarını da sadece 15 sene boyunca, yani sadece 2025- 2039’a dek maksimum miktarda alabilecekler. Dolayısıyla emekli maaşına rağmen çalışmak zorunda olan yaşlıların sayısı günden güne artmakta. Çalışma Dairesinin, Federal Parlamento da sunduğu bir rapora göre 60 yaş üzeri, sigortalı çalışanların sayısı 2007 yılından bu yana neredeyse üç kat- 2,6 Milyon kişi artmış. Bu karşılık 60- 65 yaş arası emekli maaşı alanların sayısı ise yarı yarıya azalmış. 2008 yılında 1,3 Milyon insan emekli maaşı alırken 2018 in sonlarında emekli maaşı alanların sayısı 723 bine düşmüş.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre Almanya’da durum oldukça tehlikeli. Araştırmaya göre Almanya da düşük ücretli işlerde çalışmış olanlar emekliye ayrıldıklarında eski maaşlarının sadece yüzde 56’sını emeklilik maaşı olarak alabilecekler. Diğer OECD- ülkelerinde bu miktar yüzde 68 düzeyinde. Almanya, diğer OECD ülkelerine kıyasla cinsiyetler arası en yüksek emeklilik farkına sahip ülke, kadınların aldıkları emeklilik maaşı erkeklerden yüzde 46 oranında daha düşük.