Milyonerler kentinde yoksulluk

42 bin milyoner ve 18 de milyarderin yaşadığı iki milyon nüfuslu Hamburg’da yaklaşık 350 bin insan yoksulluk sınırında yaşıyor.

Almanya’da en çok milyonere ev sahipliği yapan Hamburg, toplumsal eşitsizliğin de en çok dışa vurduğu kentlerden biri. Alman Sendikalar Birliği Hamburg DGB Başkanı Katja Karger, konuyla bir açıklama yaparak kentte yaşanan yoksulluğa dikkat çekti. Yeşiller/SPD koalisyon hükümeti döneminde de zenginler daha zengin yoksullar daha da yoksul hale geldi. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan Hamburg’da 42 bin milyoner ve 18 milyarder yaşıyor; buna karşın yoksulluk yaşayanların sayısı ise 350 bini buluyor.

Toplam 240 bin insan sosyal yardım alıyor ve her dört çocuktan birisi yoksulluk içinde büyüyor. Zengin ve yoksul arasındaki uçurumun derinleşmesi, kirası ödenebilir evlerin bulunamaması, yaygınlaşan düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışma mecburiyeti en çok göçmenleri vuruyor. Ortalama işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken, göçmenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 18,6 seviyesinde seyrediyor. Yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin oranı ise yüzde 34,1.

Bu rakamlar, Alman Sendikalar Birliği (DGB) Hamburg şubesinin kentteki yoksulluk konusunda hazırladığı bir rapordan. Hamburg DGB Başkanı Katja Karger bir açıklama yaparak yoksulluğa dikkat çekti. Sosyal güvenlik primlerine tabi çalışan sayısındaki artıştan memnun olduklarını belirten Karger, “Bu, madalyonun yalnızca bir tarafı. Hamburg’da güvencesiz-geçici işlerde hala çok fazla insan çalışıyor, ‚mini job‘ denilen işlerde çalışanlar her geçen gün artıyor. Ve bunlar sadece asgari ücret alıyorlar. Bu durum daha fazla gizlenmemelidir. Bu şehirde politikacılar çalışma yaşamındaki zorlukları gidermek için önlemler almalıdır” çağrısında bulundu.

Açıklanan iş piyasası rakamları konusunda da bilgi veren DGB Başkanı Karger şunları dile getirdi: “Kentte yaklaşık 280 bin kişi yarı zamanlı çalışıyor. 180 bin kişi daha az süreli çalışıyor, yaklaşık 100 bin kişi de sadece bir mini işe sahip, Yeni işe alınanların yüzde 52’si geçici işe alınıyor. Yaklaşık 29 bin çalışan, herhangi bir işte tam saat çalışmasına karşın temel masraflarını karşılayamadığı için sosyal yardım dairelerinden destek alıyor.”

Karger açıklamasında devamla şu görüşlere yer verdi: „Düşük ücret ve güvencesiz istihdam konusunda gerçekten bir şeyler yapmak isteyen herkes toplu sözleşme kapsamını güçlendirmelidir. Toplu sözleşmeli çalışanlar daha fazla kazanıyor, daha iyi korunuyor ve daha kısa çalışma saatlerine sahip. Ek olarak, toplu sözleşmeler kadınlarla erkekler arasında daha eşit ücret alınmasını da sağlamakta.”

Kentteki yoksulluğun dikkat çeken bir başka noktası ise yaşlılıkta yoksulluk; yaşlılıkta yoksulluk ekenlerin sayısı son 10 yılda ikiye katlanmış durumda.

Bir yandan zenginleri ile öne çıkan Hamburg’daki yoksulluğun bir başka yüzü de konut, sağlık vb. alanlarda kendini gösteriyor. Sosyal konut sayısının azlığı, düşük ücretli işlerde çalışan ve sosyal yardım alan kesimlerin sorunlarını daha da büyütüyor. Bu yüzden Hamburg’da birçok örgüt ve inisiyatif, hükümetten konut tekellerini daha da zenginleştiren politikalar yerine sosyal konut sayısının arttırılmasını, kamuya ait arazilerin satışına son verilmesini talep ediyorlar. (Hamburg/YH)