Birlikte daha güçlüyüz!

DİDF’e bağlı Münih Dayanışma Evi 10. Kongresini gerçekleştirdi. İki yıllık çalışmaların değerlendirildiği kongrede önümüzdeki döneme ilişkin kararlar alındı.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDF’e bağlı Münih Dayanışma Evi, 15 Aralık günü 10. olağan kongresini gerçekleştirdi. Derneğin kurucu üyelerinden Ahmet Aslan’ın açılış konuşması ardından DİDF YK adına Serdar Derventli kongre süreciyle ilgili bilgi verdi ve dünyadaki sosyal, siyasal ve ekonomik durumu değerlendirdi. Emperyalist devletler arasında artan rekabete ve çelişkilere dikkat çeken Derventli, “Basına ticaret savaşı vb. şeklinde yansıyan bu rekabet işçi ve emekçilerin sırtına yıkılıyor, emekçi halklar eziliyor” dedi. Emperyalist ve bunlara bağımlı ülkelerin devlet bütçelerinin önemli bir bölümünü silahlanmaya ayırdığına dikkat çeken Derventli, işçi ve emekçilerin, ezilen halkların buna sessiz kalmadığına dikkat çekerek, “Dünyanın her yerinde ezilen halklar, işçi ve emekçiler bu saldırılara karşı ayaklanıyorlar, mücadele ediyorlar” dedi.

Federasyon olarak Almanya genelinde sosyal ve siyasal sorunlar karşısında Türkiye kökenli emekçileri mücadeleye çekmek için çaba harcadıklarını da belirten Derventli, “Federasyonumuz sosyal sorunlar üzerinden demagoji yapan, göçmenleri ve ülkeye yeni gelen mültecileri hedef haline getiren AfD ve diğer ırkçı, faşist partilere karşı mücadelesini sürdürdüğü gibi eşit haklar mücadelesini de sürdürecek” dedi. Tekellerin işten atma planlarına da değinen Derventli, DİDF olarak bu alanda da çalışmalarını artıracağını söyledi.

SORUMLULUĞUMUZ BİLİNCİNDEYİZ”

Dernek YK adında faaliyet raporunu dia eşliğinde sunan Sinan Çokdeğerli, “Şehrimizde ve eyaletimizde gündemde olan tüm sosyal ve siyasal konular sürekli derneğimizin de gündeminde oldu” dedi. Her yıl Münih’te düzenlenen Güvenlik Konferansı’na karşı gösteride olduğu gibi militarizme karşı eylemlere katıldıklarını belirten Çokdeğerli, “sosyal hak gasplarına, yüksek kiralara, bireysel ve kolektif hakların kısıtlandığı gerici polis yasasına karşı da dernek olarak alanlardaydık” dedi. Faşist NSU çetesine karşı davayı dernek ve federasyon olarak takip ettiklerini hatırlatan Çokdeğerli, “Davayla ilgili tiyatro gösterimi, panel ve protesto eylemlerinde yerimizi aldık” dedi.

YK değerlendirmesinde dernek olarak eylemlere katılmakla birlikte tüm üyeleri ve dernek çevresini, Türkiyelileri eylemlere katma konusunda yeterli olmadıklarını kanısına vardıklarını belirten Çokdeğerli, “Bu konudaki eksiklerimizin ve sorumluluğumuz bilincindeyiz, önümüzdeki dönem aynı hatalara düşmemek için birtakım önlemler almamız gerektiğini de biliyoruz” dedi.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Dernek yönetim kurulunun faaliyet raporunda özeleştiri yapması, eksik kalınan yönleri açıklıkla ortaya koymasını “doğru yönde atılan adım” olarak değerlendiren dernek üyeleri yaptıkları konuşmalarda çalışmaların nasıl geliştirilebileceği konusunda öneriler yaptılar. “Yönetim kurulu kendi sorumluluğunu, eksiklerini ortaya koydu. Ama derneğimiz sadece yönetim kurulundan oluşmuyor, bu eksikler hepimizin eksiğidir” diye konuşan bir dernek üyesi, “Herkes elini taşın altında koymalı ve sorumluluk üstlenmeli” dedi.

İşçi ve kadınlara yönelik özgün çalışmaların yanı sıra gençlik ve Yıldızlar çalışmasına ağırlık verilmesinin talep edildiği konuşmalarda çok sayıda dernek üyesi bu çalışmalarda daha aktif görev almak istediklerini de dile getirdiler. Sosyal ve kültürel çalışmaların derneği farklı kesimler için çekim merkezi haline getirdiğini belirten dernek üyeleri, bunun için özel çalışma gruplarının kurulmasını önerdiler.

Yedi kişilik yönetim kurulu ve üç kişilik denetleme kurulunun seçilmesiyle kongre sona erdi. (Münih/YH)

%d Bloggern gefällt das: