Anaokulu ve kreşler hala yetersiz

Giderek daha fazla sayıda çocuk anaokulu ve kreşe gidiyor. Doğu Almanya’da çocuk bakımından yararlananların sayısı Batı’dakinden daha yüksek. Anaokulları ve kreşlerdeki bakım yerinin arttırılması kararına bağlı olarak bu hizmetten yararlanan çocuk sayısı arttı ancak yine de çocukların tümünün gidebileceği bakım yerleri yetersiz. Birçok yerde ise eğitmen yetersizliği nedeniyle kreş ve anaokullarında pedagojik eğitimden çok çocuğun anne ve baba işten dönünceye kadar oyalanması esas alınmış durumda.

Doğu ve Batı arasındaki fark

Çocuk bakımı Doğu ve Batı Almanya arasında büyük farklılıklar göstermeye devam ediyor. Doğuda 3 yaşın altındaki çocukların yarısından fazlası kreş veya anaokuluna giderken, batıdaki çocuk bakım oranı sadece yüzde 28.

Buna ek olarak, tüm gün bakım uygulaması Doğu Almanya’da çok daha yaygın. Günde yedi saatten fazla bakılan üç yaşın altındaki çocukların oranı, doğuda yüzde 40 ile batıdakinden üç kat daha fazla. 3-6 yaşındaki çocuklar arasında da Doğu Almanya’da bütün gün bakılanların sayısı yüzde 74 ile Batı’nın iki katı.

Doğu-batı farkının temel nedeni aile modeline bağlanıyor. Doğu Alman kadınlarının çocuk ve işlerini birlikte sürdürmeleri onlar ve toplum açısından doğalken, Batı Almanya’da çocuğu küçükken çalışan annelere genelde hala ‚doğurup atan‘ anne muamelesi yapılıyor. (YH)