İklim değişikliğinden toplumsal değişime

25 Ocak’ta, “İklimi Korumaktan Yana Sendikacılar” inisiyatifi ve ATTAC’ın “İşin adil paylaşımı” ve “Enerji-İklim-Çevre” çalışma grupları tarafından “İklim Değişikliğinden Toplumsal Değişime” başlıklı konferans, Köln Alter Feuerwache’de gerçekleşti. Konferansa 90 kişi katıldı. Konferansta, Köln Bölge Konseyi Peter Singer ve ulaştırma uzmanı ve Federal Meclis eski üyesi Winfried Wolf’un sunumları ardından Lusatia ve Rheinland’daki linyit kömürü bölgelerindeki yapısal değişim ve trafikteki geri dönüş, iki ayrı atölyede tartışıldı.

Bu konferanstaki çalışma gruplarına çok sayıda konuşmacının katılması memnuniyet vericiydi. “Yapısal Değişim” atölyesine DGB Südbrandenburg’dan Marion Scheier, “Ende Terrain”den Elisa Winter, DGB Rhein-Erft’ten Sigfried Doerr, “Alle Dörfer”den David Dresen ve “Greenpeace Enerji”den Michael Friedrich konuşmacı olarak katıldılar.

“Enerji dönüşümü” konusu üzerine tartışmaların yapıldığı diğer atölyeye ise ATTAC’tan Sabine Lassauer, Daimler Bremen’den Gerwin Goldstein, ATTAC’tan Stephan Krull ve kamyon şoförü Andreas Kernke katıldılar.

HAVZALARDA YAPISAL DEĞİŞİM

“Havzalarda Yapısal Değişim” atölyesindeki tartışma, bunun nasıl olması gerektiği konusunda farklı fikirlerle şekillenmiştir. DGB Südbrandenburg’dan Marion Scheier, bu bölgede 1989 yılından beri devam eden yapısal bir değişim olduğunu ve hangi formlarda gerçekleştiğini ve hangi yapılarda tartışıldığını gösterdi. Buna karşılık, DGB Rhein – Erft’den Siegfried Doerr, sendikaların çok ta net olmayan fikirlerini rapor edebildi. Michael Friedrich’in sunumu çok daha somut oldu. Friedrich, yenilenebilir enerjilerin gelişiminin sadece var işleri korumakla kalmayıp aynı zamanda yenilerinin de yaratılabileceğini gösterdi.

TRAFİKTE/ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM – EVET, AMA DOĞRU ŞEKİLDE

Winfried Wolf elektrikli arabalara geçişin bir akar yakıtlı motorlu arabalara alternatif olmadığını gösterdi. Sadece e-otomobillerin üretimi önemli ölçüde daha yüksek CO2 emisyonlarına neden olmuyor aynı zamanda lityum ve kobalt hammaddelerinin elde edilmesinde de doğaya ciddi hasar veriyor. Genel olarak, araç trafiğini aşağı çekmenin ve demiryollarını genişletmenin, toplu taşımacılığı ve bisiklet sürmeyi teşvik etmenin ve yayalara daha fazla alan sağlamanın önemli olduğuna değinen Wolf, Kopenhag’da, trafiğin sadece yüzde 10’unun hala arabalarla yönlendirilmesinden “kopyalanacak bir örnek olarak” söz etti.

Atölyelerde her iki konuda da canlı tartışmalar yaşanırken ve farklı aktörlerin bakış açılarının da ne kadar değişik olduğunu gösterdi. Pozisyonları birleştirmek için bu konular üzerine daha fazla tartışılması da kararlaştırıldı.

Helmut Born (helmut-born@web.de)

İklimi Korumaktan Yana Sendikacılar İnisiyatifi