Dış ticarette yine rekor

Alman tekelleri dünyanın en fazla dış ticaret yapan ilk üç arasındaki yerini 2019 yılında da korudular. Dış ticaret fazlası bir önceki yıla oranla biraz gerilemesine karşın dış ticaret hacminin yüzde 9’unu aşıyor. Avrupa Birliği anlaşmalarına göre bu oranın yüzde 6’yı geçmemesi gerekiyor.

Alman tekelleri 2019 yılını birkaç sıyrık ile atlatmayı başardılar. “Durgunluk eğilimleri sürecek mi”, “kriz belirtileri krize dönüşecek mi” gibi soruların sürekli gündemde olduğu 2019 yılında dış ticaret hacmi genel olarak arttı.

Federal İstatistik Dairesi’nin DESTATİS’in verilerine göre 2019 yılında 1 trilyon 327 milyar 600 milyon Euro hacminde ihracat yapılarak yeni bir rekor kırıldı. İhracat bir önceki yıla oranla yüzde 0,8 dolayında artarken ithalat yüzde 1,4 oranla daha fazla arttı. Buna göre ithalat 1 trilyon 104 milyar Euro’ya çıktı.

DESTATİS’in verilerine göre dış ticaret fazlası 2019 yılında da Almanya’nın lehine sonuçlandı. 2019’de 223,6 milyar 600 milyon Euro olarak gerçekleşen dış ticaret fazlası bir önceki yıla göre (aşağıdaki tabloya bkz.) biraz gerilemesine karşın dünya genelinde en yüksek derecede gerçekleşti. Dolar üzerinden hesaplandığında Almanya’nın dış ticaret fazlası 293 milyar dolar olarak gerçekleşirken ikinci sıradaki olan Japonya’nın dış ticaret fazlası 194 milyar dolar, Çin’in ise 183 milyar olarak gerçekleşti.

Dünyanın en fazla açık veren ülkelerinin başında ise 490 milyar dolar ile ABD gelirken ikinci sırada 117 milyar dolar ile Büyük Britanya geliyor.

“DEMOKLESİN KILICI” SIYIRDI MI?

2018 yılında giderek hararetlenmeye başlayan dış ticaret savaşları değerlendiren Alman Dış Ticaretçiler Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingman, “2018’de yaşadıklarımız gelecek yıla daha temkinli yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor. ABD ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşı bizim başımızda Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor” demişti.

Bingman’ın 2019 yılında ihracatın yüzde 3 artacağını yönünde tahmini doğru çıkmadığı gibi, ABD ve AB arasındaki ticaret savaşının şiddetlenebileceği kaygıları da gerçekleşmedi

Diğer yandan Büyük Britanya’nın (“Brexit”) AB’den çıkmasının 2020’de yürürlüğe girmesi de Almanya açısından geride bıraktığımız 2019’un “küçük sıyrıklarla” atlatılmasında payı vardı.

Aralık 2019’da imalat sanayisinde bir önceki aya oranla gerilemenin yüzde 3,5 olduğunu bildiren DESTATİS uzmanları, bir önceki yıla oranla ise gerilemenin yüzde 6,8 olarak gerçekleştiğini bildiriyorlar. Aralık ayındaki gerilemenin bu kadar büyük olmasını bütün piyasa uzmanları “hayretle” karşıladılar.

Brexitin 2020 yılında Almanya ekonomisine olumsuz yansımasını bekleyen piyasa uzmanları, “Britanya’ya ihraç edilen otomobil sayısından hissedilebilir ölçüde düşüş bekliyoruz” görüşündeler. Ayrıca makine ve kimya endüstrisindeki siparişlerin de gerilediğine dikkat çeken uzmanlar, 2020 yılının da belirsizliklerin hakim olduğu bir yıl olabileceğini söylediler. (YH)


Yıl          İhracat  İthalat   Fark

2014      1.123,7                 910,1                    + 213,6

2015      1.193,5                 949,2                    + 244,3

2016      1.203,8                 954,9                     + 248,9

2017      1.279,1 1.034,6  + 244,7

2018      1.317,9 1.090.0  + 227,8

2019      1.327,6 1.104,1  +223,6


Almanya’nın 2019’da bölgelere göre ihracat ve ithalatı*.

 

Toplam ihracat 1.327,6 (+%0,8)

AB ülkeleri                         777,3 (-%0,2)

Euro AB                               491,8 (-%0,1)

Euro dışı AB                       285,5 (-%0,4)

AB dışı ülkeler  550,3 (+%2,2)

Toplam ithalat  1.104,1 (+%1,4)

AB ülkeleri                         631,3 (+%1,3)

Euro AB                               409,1 (+%0,8)

Euro dışı AB                       222,3 (+%2,1)

AB dışı ülkeler  472,8 (+%1,6)

 

*Parantez içindeki rakamlar bir yıl önce aynı döneme göre farkı ifade ediyor.

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi (DESTATIS), rakamlar milyar Euro olarak okunacak.