Korona krizi neden özellikle kadınları ilgilendiren bir meseledir?

Korona krizi bakım ve hemşirelik işleri, kadınların düşük ücretli ve çoğunlukla ücretsiz çalışması olmadan yönetilemez. Korona virüsünün etkileri bu görünmez işleri görünür kılar ve bakım çalışmalarının sosyal değerini bir kez daha gösterir. Bu işler görünmez kadın işleridir. Okullar ve anaokulları kapandığında, çocuklara kim bakıyor? Kendilerini otomatik olarak sorumlu hissettikleri ve aynı zamanda sosyal olarak sorumlu oldukları için evde kalmak zorunda olanlar anneler mi, yoksa babalar mı? Bu işi düşük ücretle yapan başka kadınlar var mı? Baba ve annenin ev ofisi yapması gerekiyorsa, çocuk bakımından kim sorumlu? Şimdi evde kalmaları daha iyi olduğu için büyükanne ve babalar için alışverişi kim yapıyor? Kızı mı yoksa oğlu mu? Karantinadaki hastaya kim bakıyor?Bakım hala görünmeyen kadın işidir. Ücretsiz veya düşük ücretlidir. Korona salgınının neden olduğu kriz, özellikle kadınlar için durumu daha da kötüleştiriyor. Şu anda Almanya ve Avusturya’daki evlerde kadınlar ev işleri, yardım ve bakım işlerinin yüzde 75-80’ini yapıyor. Genel bir sağlık krizi olmadığı zamanlarda bile, bu işleri yapanlar görünmez durumda ve karşılığında bir ücret almıyorlar. Bu nedenle, korona virüsü ve karantinadan kaynaklanan bakım işleri esas olarak kadınların üzerine yüklenecektir. Kadınların ücretsiz çalışmaları olmasaydı toplumsal hayat önemli ölçüde dururdu. Eğer bakım işi dışardan parayla tutulan biri tarafından yapılıyorsa bunu yapanlar kadın, özellikle göçmen veya sezonluk getirilen kadınlar ve çok düşük ücretle çalışıyorlar. Almanya ve Avusturya’da personel yetersizliği nedeniyle tatillerinin iptal edildiği, çalışma sürelerinin ihtiyaca bağlı uzatıldığı ve çalışma süresi düzenlemelerinin kaldırılmasının tartışıldığı personelin çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor. Almanya’da hemşirelik mesleğinde kadınların oranı neredeyse yüzde 76, Avusturya’da mobil bakımda çalışanların yüzde 92,2’si ve yatılı bakımda (örneğin hastanelerde) çalışanların yüzde 85,8’i kadın. Dolayısıyla toplumumuzun yapılmazsa felce uğrayacağı ücretli ve ücretsiz bakım işlerini yapanlar kadınlardır. Bu nedenle Korona krizinden özellikle etkilenecek olanlar da kadınlardır. Dezenfektanlar ve koruyucu giysi ve aletlerde darboğazlar olduğunda kadınların çoğunluğu acı çekiyor ve kendilerini enfeksiyonlara karşı yeterince koruyamıyorlar. Bu anlamda hasta, yaşlı, engelli bakım işi için daha iyi ödeme konusunda ısrar etmek önemli. Ücretli bakım işi yapan kadınların çoğu, Korona gibi pandemi dönemlerinde ek olarak evde daha fazla bakım işi üstlenecekler.

Şimdi yaşanan Korona Krizi gibi krizler bakım çalışmalarının toplumsal değerini göstermektedir. Yardım ve bakım işleri için daha iyi ücret, cinsiyetler arasında daha adil bir dağıtım ve yüklerde bir azalma konusunda ısrar etmek özellikle önemlidir. Avusturya’da birkaç hafta önce yapıldığı gibi sosyal meslekler için çalışma saatlerinin haftada 35 saate indirilmesini talep etmek için iyi bir zamandır.Korona krizi bakım ve hemşirelik işleri ve dolayısıyla kadınların ücretsiz ve düşük ücretli işleri olmadan yönetilemez. Korona virüsünün etkileri bu görünmez çalışmayı görünür kılıyor ve toplumsal açıdan önemini büyük ölçüde gösteriyor.#Korona bu nedenle kadınları ilgilendiren bir meseledir ve kadın örgütleri bu dönemde taleplerini daha yüksek sesle haykırmalıdır.

 

Edition F’den hazırlayan Semra Çelik