Koronavirüs krizi işçilerin sırtına yükleniyor!

Değişik sendikaların işçiler lehine talep ettiği ücretli izin, kısa çalışma ödeneğinin arttırılması, risk grubunda çalışan emekçilere ek ödenek sağlanması, koruyucu önlemlerin alınması, toplu olarak çalışılan yerlerde sosyal mesafe koyma, fabrikaların dezenfekte edilmesi, kimi iş kollarında zorunlu maske takılması gibi önlemler değişik gerekçelerle alınmıyor.

Ücretsiz izin, işten çıkarmalar ve kitlesel işçi kıyımlarının yasaklanacağına, işçilere ya bu koşullarda çalışmak ya da işsiz kalmak dayatılıyor. İşverenler, devletin de desteğiyle esnek çalışma ve uzaktan çalışma (homeoffice) modelleri de dahil olmak üzere, çalışma yaşamını bütünüyle kuralsız hale getiren yeni hazırlıklar peşinde.

Sendikaların taleplerine bakıldığında hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem de sağlık açısından en korunmasız durumda olanlar işçiler. Hükümetin krizden dolayı karar altına aldığı yardımlardan emekçilerin payına 1 euro dahi düşmüyor. Oysa işçi sağlığı tehlikedeyse, ölümle sonuçlanabilecek durumlar varsa, koronavirüs ile alakalı yeterli önlemler alınmadıysa işçiler toplu olarak iş bırakabilir. İtalya’da alınmayan önlemler nedeniyle işçiler grevde. Almanya’da da yapılabilir, yapmak da gerekir. Çalışmamak, iş yavaşlatmak, greve- uyarı grevine çıkmak işçilerin yasal hakkı!

Corona krizinin başlamasından bu yana sendikaların talepleri ile federal hükümet ve sermayenin tepkilerini derledik.

Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, basın çalışanlarının da risk grubuna dahil edilmesini talep ediyor.

Ver.di sendikası başkanı Frank Werneke, Başbakan Angela Merkel’ e yazdığı mektupta basının rolünü, öncelikle haber ve bilgi erişimi, kriz haberciliği alanlarının risk grubuna dahil edilmesini ve Almanya genelinde geçerli olacak standart uygulamalar talep ediyor.

Kuzey Ren Vesfalya, Bavyera ve Schleswig-Holstein Eyalet hükümetlerinin bu doğrultuda yayınladıkları genelgeler çerçevesinde gazeteciler de diğer risk grubu çalışanları gibi çocuk bakımı gibi yardımlardan yararlanabiliyorlar. Corona salgını başladığından bu yana belediyeler, sağlık ve bakım gibi risk grubunda çalışanlar için özel çocuk bakımı imkanı sunuyorlar.

Ver.di’ye bağlı Alman Gazeteciler Birliği DJU’nun Başkanı Conelia Berger ise aynı genelgelerin Almanya genelinde karar altına alınmasını, çünkü önümüzdeki günlerde daha ne gibi kısıtlamalarla karşı karşıya kalınacağının belii olmadığını ancak bilgi ve enformasyon akışının sürekliliğinin sağlanması ve bunun için de basın mensuplarının işlerini engellere maruz kalmadan yapabilmelerinin güvence altına alınmasını istedi.

Özellikle son haftalarda yaygınlaşan çarpıtılmış haberler, basının, gazeteciliğin, doğru haberciliğin, özellikle de kriz dönemlerinde ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle korku ve tedirginliğin hakim olduğu, bilgi kirliliğinin kafaları karıştırdığı kriz dönemlerinde halkın kapsamlı, tutarlı ve güvenilir bilgilere ama eğitici ve eğlendirici haberlere ulaşmaya hakkı var. Mesleği gazetecilik olan tüm basın mensupları, tam da böylesi zor bir süreçte toplumsal dayanışma ve birliktelik konusunda vazgeçilemeyecek ölçüde katkı sunuyorlar. Bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için kendilerine mevcut olan tüm olanakların, hakların sunulması gerekiyor. Berger, Başbakan Merkel’den olumlu bir cevap beklediklerinin altını çizdi. (YH)