IG Metall Frankfurt, 1 Mayıs’ta görünür olacak!

1 Mayıs’ı sembolik olsa da alanlarda kutlamak isteyen değişik sendika şubeleri, mücadeleci sendikacılar ve aralarında DİDF, Die Linke, DKP, MLPD gibi değişik siyasi örgütlerinde olduğu kesimler son haftalarda harekete geçtiler. IG Metall Frankfurt şubesi de bunlardan biri. Şubede aktif olan sendikacı Klaus Pickshaus ile hazırlıkları üzerine konuştuk. Pickshaus, 2004 yılına kadar IG Metall Yönetim Kurulunda Bölüm Başkanıydı. Frankfurt’ta ve Almanya genelinde IG Metal sendikası içerisinde aktif birisidir.

DGB’nin bu sene verdiği 1 Mayıs’ı sokakta kutlamama kararı sendika içerisinde nasıl karşılandı?

DGB’nin 1 Mayıs’ı sokaklarda miting ve yürüyüşle kutlamama kararı 130 yıllık 1 Mayıs tarihinde bir seferlik alınmış bir karardır. Milyonlarca insan sağlığının ve insan hayatının dünya çapında pandemimle tehdit altında kalması da özel bir durumdur. Gösterilerin iptal edilmesi olumsuz da olsa üyeler arasında anlayışla karşılandı. Büyük yürüyüş ve gösterilerde Alman işçilerin göçmen kökenli işçilerle karşılaşması ve aralarında bilgi alışverişi olması nedeniyle de iptal kararı iyi olmadı. Ancak politik olarak da güncel koşullar açısından doğru bulunan, insanlar arasında en az 1,5 metrelik mesafe şartı binlerce insanın birarada bulunduğu gösterilerde olanaklı değildir. Bu nedenle DGB’nin kararını onaylamış olduk.

Ancak her durumda kamuoyu önünde etkili olacak alternatif gösterileri düşünmek kaçınılmazdır. 1 Mayıs mottosu olarak „dayanışarak güçlenelim“ planlanıyor. Özellikle sosyal medya alanında facebook, twitter, instagram ve youtube’de Hashtag planlanıyor. Ancak bununla sınırlı kalmaması gerekir.

Dışarı çıkmadaki sınırlamalara ve toplantı yasağına rağmen dışarıda 1 Mayıs’ı sokakta kutlamak isteyenler var. Bu konuda ne düşünüyorsun?

Federal Anayasa Mahkemesi kısa bir zaman önce toplantı hakkının korunmasında istisnaların olabileceğine karar verdi. Göstericilerin sağlığını korumak kuşkusuz kolay değildir. Ve Gießen’de bir gösteri hakkı hukuksal açıdan gözden geçirildi ve güncellenerek belirli kısıtlı koşullarda -en fazla 15 kişiyle, maske ve mesafe zorunluluğuyla ve en fazla gösterinin bir saat bitirildiği koşullarda- yapılmasına karar verildi. Hiç yoktan iyidir. Buradan yola çıkarak yaratıcı gösteri koşulları üzerinde düşünmekte fayda var. Elbette, maske takma ve mesafe koyma koşullarına uyarak.

Burada önemli olan merkezi içerik ve çözüm önerilerine anlayışla yaklaşma tutumudur. Örneğin Online eylemler, yaratıcı gösteri biçimleri gibi.

Krizin yükünü zenginlerin de ödemesi için „kriz finansmanında adil paylaşım” talebi bir slogan olabilir. Hastanelerin devletleştirilmesi, kısa çalışma ücretlerinin yükseltilmesi ve daha iyi TİS sonuçları ve sistemi sağlamlaştıran mesleklere daha fazla ücret ödenmesi gibi talepler de ileri sürülebilir.

Bir şey çok açık ki, Korona krizinden sonra sosyal hakların kısıtlanması ve kemerleri sıkma politikasına geçme büyük bir olasılıkla gündeme gelecektir. Borç dağını eritmede sorunlar yaşanacaktır. Önümüzdeki günlerde ekonomiyi güçlendirme politikaları karşısında krizin atlatılmasında başvurulacak sosyal adaletsizlikler kaçınılmaz olacaktır. Şu anda krizin atlatılmasında başvurulan sosyal korumacı yöntemler gibi sosyal devletin zorunlu olarak geliştirilmesi de pahalıya mal olacaktır. Burada da milyarlarca paranın çevresinde dönen, kimin ne kadar pay alacağı konusu sert bir çatışmayı gerektiriyor.

Korona krizin bize gösterdikleri insanları zorluklardan koruyacak sosyal politikaların ihtiyaca yönelik olanaklara, kaynaklara ve bütünsel bir koruma sistemine ihtiyaç duyduğudur. Mevcut ihtiyaçlara karşılık veren kurumlar sürekli bir şekilde tasarruf girişimlerinden uzak tutulmalı ve bunlar toplumsal açıdan zaruri görülmelidir.

Kısacası sendikaların tutumu bu taleplerin 1 Mayıs 2020’de sadece sosyal medyada değil kamusal alanlarda net olarak görülmesidir.

Frankfurt’ta 1 Mayıs’a nasıl hazırlanıyorsunuz?

Yukarıda belirttiğim konular IG Metal içerisinde yoğun bir biçimde tartışıldı ve hangi biçimlerde Frankfurt’ta 1 Mayısların klasik alanı olan Römerberg’de görünür kılınacağı görüşüldü. Şu anda hazırlıklar sürüyor. Ve önümüzdeki günlerde kararlar açıklanacaktır. Şu anda bu konuda açıklama yapmıyorum çünkü herşey diğer DGB üyesi sendikalarla birlikte kararlaştırılacaktır. Frankfurt IG Metal’in kamuoyunda görünür olacağına inanıyorum. Bu sene 1 Mayıs bir cuma gününe denk geliyor. Cumartesi günü çıkacak gazeteler, konuyla ilgili geniş bilgi verebileceklerdir.

Çeviri: Zahide Yentür