Mevsimlik işçiler iş bıraktı

Kısa süre önce iflasını açıklayan Bornheim’deki Ritter Spargel (kuşkonmaz) tarlalarında 15 mayıs cuma günü 100 ila 250 arasındaki işçi iş bıraktı. Sabah saatlerinde tarlaların yanındaki idare binası önünde toplanan kadın ve erkek kuşkonmaz hasatçıları o gün çalışmayacaklarını, talepleri yerine getirilirse ertesi gün işbaşı yapacaklarını bildirdiler.

Meramlarını yeterince anlatamamalarının nedeni dil bilmemeleriydi. İş bırakan kadın ve erkekler, şu an Spargel Ritter’de çalışan 240 Romanyalı mevsimlik işçilerdi. Romanya kökenli olmasına rağmen 11 yıldan beri Almanya’da yaşadığı için akıcı Almanca konuşan 29 yaşındaki kuşkonmaz işçisi Rozalia Sotri, perşembe günü maaşını almaya gidenlerin sadece 100-200 avro alabildiklerini, bunun aylık çalışma için çok az olduğunu, söz verilen dört avansın ise sadece üçünün ödendiğini ifade etti.

KÜFLÜ YEMEKLER, KÖTÜ BARINMA KOŞULLARI

Sotri’ye göre, ödeme yapılmaması işçilerin iş bırakmasının tek nedeni değil. Örneğin, yemek olarak son kullanma tarihi geçmiş, küflü ekmek ve salam veriliyor. Daha önce tarlalarda çalışmış olan bir işçi de yemeklerin kötülüğünden şikâyet ediyor. Sotri’ye göre, konaklama ile ilgili de sorunlar var. Atık su arıtma tesisinin yanındaki konteyner köyündeki odasını kadın ve erkek üç kişiyle paylaşıyor. Geceleri donmamak için, kendi paralarıyla bir elektrikli ısıtıcı almak zorunda kalmışlar. İlçe sağlık dairesi de, konaklama yerlerindeki kontrolünde sıhhi tesislerin yetersizliğini saptamış. Bornheim şehir idaresi ile birlikte, durumu iyileştirecek yollar aranıyor. Bölge yönetimi sözcüsü Rita Lorenz portatif Dixi tuvaletlerinin kurulmasının düşünüldüğünü açıkladı.

Rozalia Sotri, ailesiyle birlikte Ruhr bölgesinde yaşıyor ve aslında bir otomobil tedarik firmasında çalışıyor. Korona nedeniyle işyeri kapatılınca kuşkonmaz tarlasında çalışmaya başlamış. Tedarikçi firma açılsa bile kısa çalışmadan normal çalışmaya geçinceye kadar maaş farkını telafi etmek için tarlalarda çalışmaya ve barakalarda kalmaya devam etmek düşüncesinde.

DGB’NİN DE HABERİ VAR AMA

Ücretlerini bekleyen işçilerden biri ise tarlalardaki durumun iyileştirilmesi için Alman Sendikalar Birliği’ne (DGB) başvurdu. DGB’de Doğu Avrupalılara emek ve sosyal hukuk konusunda tavsiyede bulunan “Adil Hareketlilik” projesinden sorumlu Raluca-Florina Gheorge, kendine başvuran kişinin bir olayda 500 çalışma saati için sadece 500 avro almasından şikayetçi olduğunu bildirdi. Şikâyet etmek isteyen işçiler ise patronun bürosundan atıldılar. Gheorg, bu sert tavrın belki de dil yetersizliğinden oluşan iletişim eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. DGB danışmanı, Spargel Ritter’in iflas yöneticisi Andreas Schulte-Beckhausen’in açıklamasının kendinde bu duyguyu uyandırdığı kanısında. İflas yöneticisine göre, mevsimlik işçiler ücretlerinin büyük bölümünü hasat sonunda alırlar. O zamana kadar haftalık avanslar ödenir.

KUŞKONMAZ YOKSA ÇİLEK OLSUN

Ancak iflas yöneticisi tarafından düzenlenen alacaklılar toplantısı bir hafta önce kuşkonmaz hasatını durdurmaya karar verdi. Nedeni düşük satış. Korona krizinin ardından kuşkonmaz satın alan birçok restoran kapandı. Schulte-Beckhausen, kuşkonmaz hasatında çalışan mevsimlik işçilere çilek hasadına katılmalarının teklif edildiğini açıkladı. Bu teklifi kabul etmeyenler işten ayrılacaklar, ancak şu ana kadar yaptıkları iş için tam ücret alacakları garanti ediliyor. Schulte-Beckhausen çilek hasatından oldukça memnun. Bir istisna dışında: Eski patron Claus Ritter’e „huzursuzluk“ yarattığı için işletmeye girme yasağı getirildi. Diğer yandan hasat işçileri sadece Romanyalılardan oluşmuyor. Yaklaşık yüz Alman erkek ve kadın da tarlada çalışıyor. Genç bir kadın işçi, işe başladığında korona salgını nedeniyle gerekli mesafenin korunmamasından rahatsız olduğunu, bunu eleştirdikten sonra durumun iyileştiğini ve herkese koruyucu maske verildiğini bildirdi.

DAYANIŞMA EYLEMİ

İşçilerin hakları, işyerlerinde mobbing, sendika ve temsilciliklere işveren baskısı gibi konularda faaliyet sürdüren ArbeitsUnrecht derneği bazı aktif sendikacılarla 18 Mayıs pazartesi günü işçilerle dayanışma eylemi yaptı. 150 kişinin katıldığı eylemde ArbeitsUnrecht adına yapılan açıklamada, sezonluk işçilerin durumlarına dikkat çekilerek; bu işçilerin hem zorlu ve düşük ücretli çalışma koşullarından hem de ırkçılıktan etkilendikleri belirtildi. Yetkililerin durumu düzeltmek için herhangi bir girişimde bulunmamaları mahkûm edildi. (YH)

IG BAU’DAN AÇIKLAMA

Tarım alanında da örgütlü IG BAU sendikası, federal hükümeti yabancı mevsimlik hasat işçilerine karşı sorumluluğunu üstlenmeye ve mevcut düzenlemeleri iyileştirmeye çağırdı. Sendika işçilerin korunmasının net bir şekilde düzenlenmesi ve kontrol edilmesini istiyor.

Açıklamada mevcut düzenlemelerin mevsimlik işçilerin Covid 19 enfeksiyonlarına karşı korunmasını garanti etmediği, çalışanların çiftçiye eşi benzeri görülmemiş bağımlılığa yol açtığına dikkat çekildi.

Örneğin karantina nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenden ayrılıp yeni bir işyeri aramak olanaksız. Mevsimlik işçiler enfeksiyon yasalarına bağlı olarak işsiz kalma durumunda ülkelerine de sözleşmenin geçerli olduğu süreden önce dönememekteler. Bu nedenle de işverenin keyfi uygulamalarına boyun eğmek zorundalar. IG BAU, bu uygulamanın Almanya ve AB’deki tüm iş hukuku standartlarıyla çelişmekte olduğunu kaydederek Federal Hükümet’in bunu acilen düzeltmesinin zorunlu olduğunu belirtti. IG BAU Başkan Yardımcısı Harald Schaum: „Enfeksiyonun korunması ve çalışma koşulları veya ödeme ile ilgili olarak yorumlamaya yer bırakmayan açık kurallar talep ediyoruz. Her çalışan ve işveren, hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunu bilmelidir. Ne yazık ki, bu tek başına yeterli değildir. Mevcut birçok medya raporu, şikayetlerin sadece et endüstrisinde mevcut olmadığını doğrulamaktadır. Ayrıca, ortak konaklama tesislerinde ve tarımda hijyen kurallarının ciddi ihlalleri söz konusudur. Bu alanlarda yeterince sık ve habersiz teftişler yapılması zorunludur. Ayrıca, göçmen işçiler için mevsimlik işçilere yönelik genel danışma ağlarına erişim olanağı sağlanmalıdır. Ancak bu değişikliklerle, mevsimlik işçiler ve yerel halkın endişelerini keskin bir şekilde ortadan kaldırabiliriz.“ açıklamasını yaptı.