Hükümet partileri kadın erkek eşitliği konusunda anlaştı

Federal Hükümet cinsiyet eşitliğini toplumsal açıdan yaygınlaşturmayı hedefleyen „Ulusal Eşitlik Stratejisi“ üzerinde anlaşmaya vardı. Federal Aile Bakanı Fransizka Giffey tarafından farklı bakanlıkların katkısıyla hazırlanan ve hükümet tarafından onaylanan tasarı 67 ayrı önlem maddesinden oluşuyor ve dokuz hedefe odaklanıyor.

Bunlar arasında gelir eşitliği, sosyal mesleklerin güçlendirilmesi ile dijital yaşam alanları ve çalışma dünyasında siyasi bakımdan cinsiyet eşitliği standartları oluşturulması geliyor. Ayrıca aile, bakım ve mesleğin bir arada götürülmesini kolaylaştırmaya yönelik hedefler de bu stratejinin hedeflerinden biri.

Tasarı kadınların kariyer yapmalarını kolaylaştırmayı ve gelecekte parlamentolarda daha fazla sayıda yer almasını sağlamayı da amaçlıyor. Bunun yanı sıra kültür ve bilim alanlarında eşitliğin artırılması ve federal hükümet bünyesindeki kurumların yönetici pozisyonlarında daha fazla kadının görev alması da belirlenen hedefler arasında yer alıyor.

Almanya Aile Bakanı Giffey, aynı işte çalışan kadınlarla erkekler arasında kadınlar aleyhine ortalama yüzde 20 oranında bir fark olduğunu ve bunun da emeklilikte kadınlarla erkekler arasındaki farkı yüzde 50’lere çıkardığını belirtti.

Muhalefet partileri ise kadın erkek eşitliğinin toplumsal açıdan yaygınlaştırılması için kültürel bir değişimin gerekli olduğu görüşünde.muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanvekili Katja Suding; „Net olmayan hedeflerle, toplumda ve şirketlerde kültürel anlamda gerçek bir değişim sağlanamaz“ diyerek, kararların kağıt üzerinde kalmaması için pratikte atılan adımların kontrol edileceğini ifade etti. Yeşiller ve Sol Parti de özellikle iş yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, bakım işlerinin kadınların asli görevi olarak görülmekten vazgeçilmesi için somut adımların atılmasının zorunlu olduğunu belirttiler. (YH)