Postanede sözleşme imzalandı

Alman Posta işletmeleri “Deutsche Post AG”de ücret toplu sözleşme dönemi sonuçlandı. TİS görüşmelerine 12 aylık bir süre için yüzde 5,5 (çıraklar için aylık 90 €) zam talebiyle giren Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, postane emekçileri açısından kötü bir uzlaşmaya imza attı. İşçiler reel ücret kaybı reva görülürken tekelin hissedarlarına 1,5 milyar € dağıtılacak.

Son yıllarda postane alanındaki TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmelerine sürekli “12 ay süre için” diye başlayan Ver.di son aşamada en azından 24 aylık sözleşme imzalamayı neredeyse alışkanlık haline getirdi. Bu TİS döneminde imzalanan sözleşme toplam 31 ay sürecek (kutuya bkz.). Ver.di yönetimi ayları artık nasıl sayıyorsa yaptığı tüm açıklamalarda sözleşmenin 28 ay süreceğini ileri sürüyor.

GÜVEN SUNAN SÖZLEŞME”

Toplu sözleşme sonucu postane yönetimi tarafından açıkça övüldü. Bir basın açıklaması yapan, Deutsche Post Personel Müdürü Thomas Ogilvie, “çok belirsiz olan genel ekonomik durumda yeni planlama güvenliği sunan iyi sözleşme” dedi.

TİS görüşmelerinin ardından DP AG tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı genelinde, vergi ve faiz öncesi 4,1-4,4 milyar € düzeyinde kâr yapılması beklendiği açıklandı. Bunun üzerine tekelin hisseleri yüzde 4 dolayında artarak 41,6 €’ya yükseldi. Daha önce yapılan açıklamalarda kâr beklentisi 3,5-3,8 milyar € dolayındaydı.

Yatırımcılar önünde son durumu değerlendirene tekel şefi Frank Appel, hisse başına 1,15 € kâr payı dağıtılmasını önerdi, bu ise yaklaşık 1,5 milyar € anlamına geliyor.

PERSPEKTİF SUNAN SÖZLEŞME Mİ?

Ver.di’nin başkan yardımcısı ve baş müzakereci Andrea Kocsis yaptığı açıklamada, “Bu, çalışanlar için kalıcı ücret artışını içeren ve gelecek perspektifi güvencesi veren bir sonuç. Üyelerimizin güçlü katılımı olmasaydı bu sonuç mümkün olamazdı” dedi. Kocsis’in verdiği bilgiye göre TİS görüşmelerinin başlaması ardından iki hafta içinde 300’den fazla yerde yaklaşık 22 bin işçi altı günlük uyarı grevlerine katıldı. Ver.di TİS Komisyonu 23 Eylül günü elde edilen sonucu oybirliğiyle onayladı.

Ne var ki sözleşme sonucu Kocsis’in dediği gibi “çalışanlar için kalıcı ücret artışı ve gelecek perspektifi güvencesi veren bir sonuç” elde edilmedi. Bu yıl Haziran-Aralık ayları için ücretler donduruldu. Gelecek yıllardaki ücret artışları ise ancak “cüzi” olarak değerlendirilebilir. Tekelin milyarlarca € kâr yapmasına karşın sendikanın pratikte bir bütün olarak (31 ay) reel ücret kaybı anlamına gelen bir sözleşmeyi imzalaması ve bunu “kalıcı ücret artışı” olarak lanse etmesinin anlaşılır hiçbir yanı yok.

Gelecek perspektifi” olarak tanımlananın anlamı ise teslimat bölgelerinin (“Zustellbezirke”) 31 Aralık 2022’den itibaren taşerona devredileceği. Yani buralarda çalışan işçilerin işlerini kaybetme korkusu devam edecek.

Deutsche Post AG’de imzalanan sözleşme 144 bin emekçiyi kapsıyor.

İŞÇİLERİN SIRTINDAN REKABET

Mektup ve paket sektöründe, Deutsche Post, DHL Delivery, DPD, FedEx, UPS, Hermes, GLS ve bunlara işçi kiralayan DPD Service GmbH gibi şirketlerde bugün yarım milyondan fazla emekçi çalışıyor. Bunların ancak üçte birinden azı süresiz iş sözleşmesine ve TİS’lere bağlı ücret sahipler. Üçte ikisinden fazlası ise düşük ücretli ve güvencesiz iş koşullarında çalışıyorlar.

Deutsche Post, kendi kurduğu DHL Delivery isimli şirketi taşeron olarak kullandığı gibi diğer şirketler gibi, “sistem ortakları” olarak tanımlanan yüzlerce taşeron firmayla ortak çalışıyorlar.

Geride bıraktığımız yıllarda taşeron firmalarla başı ağrıyan DPD, 2017 yılında kurduğu “DPD Service GmbH” üzerinden asıl olarak DPD’de köle koşullarında çalıştırmak üzere işçi kiralıyor. DPD, her ne kadar “rakip” olsalar da DPD, diğer şirketlere de işçi kiralıyor.

Tüm bu duruma rağmen Ver.di Sendikası, işçiler açısından rekabeti aşağı çekecek tarzda mektup ve paket sektöründeki TİS görüşmelerini ortak sürdürmüyor. (Köln YH)

DP AG 2020 TİS DÖNEMİ

Talep edilen

TİS süresi 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 (12 ay)

İşçiler: 12 Aylık süre için yüzde 5,5 zam

Çıraklar: Eğitim maaşlarına aylık 90€

Elde edilen

TİS süresi: 1 Haziran 2020 – 31 Aralık 2022 (31 ay)

İŞÇİLER ÜCRET:

1 Haziran-31 Aralık 2020: “0” zam (7 ay)

1 Ocak-31 Aralık 2021: %3 zam

1 Ocak-31 Aralık 2022: %2 zam

Son aylarda çok yoğun ve zor koşullarda çalıştıkları için tam gün çalışan postane emekçilerine bir defaya mahsus  300 €, yarı zamanlı çalışan emekçilere ise 150 € ikramiye verilecek.

Dileyen işçiler ücret artışını izin gününe (üst sınır yılda 202 saat) dönüştürebilecekler.

ÇIRAKLAR MAAŞ:

1 Haziran-31 Aralık 2020: “0” zam (7 ay)

1 Ocak-31 Aralık 2021: Aylıklara 50€ zam

1 Ocak-31 Aralık 2022: Aylıklara 40€ zam

Son aylarda çok yoğun ve zor koşullarda çalıştıkları için meslek eğitimi yapan çıraklara 150€ ikramiye verilecek.

İŞ GÜVENCESİ:

Postane genelinde 31 Aralık 2023 yılına kadar operasyonel işten çıkarma olmayacak.

Postane genelinde 31 Aralık 2022 yılına kadar teslimat bölgeleri (“Zustellbezirke”) taşeron şirketlere verilmeyecek.