Federal İş Ajansı Kurumu’ndan rekor harcama

Corona krizinden dolayı Federal İş Ajansı Kurumu (BA)’nın harcamaları bu yıl 62 milyar olarak açıklandı. Giderlerin artmasının nedeni öncelikle işverenler tarafından kısa çalışmaya çıkarılan emekçilere ve sayıları artan işsizlere yapılan ödemeler. 2021 bütçe planını onaylayan BA yine yüksek bir bütçe açığı bekliyor.

Federal İş Ajansı Kurumu (BA) için 2020 yılı olumsuz bir rekorlar yılı oldu. BA’nın işsizlik sigortasından 62 milyar euroyu bulan giderlerinin en önemli nedeni ise, kısa çalışma bildiren işverenlerin sayısında şimdiye dek emsali olmayan artış. BA, kısa çalışmada olan emekçilere yardım gibi görünse de özünde işverenlerin giderlerinin düşürülmesi için gündeme gelen bu açığın büyük bir bölümünü kendi rezervleriyle kapatırken bir diğer bölümünü de Federal bütçeden alacak. Federal bütçeden alınacak 7,2 milyarlık yardım sübvansiyon olarak alınacağı için geri ödenmeyecek ve böylelikle BA 2021 yılına borçsuz girecek.

2021 BÜTÇE PLANI ONAYLANDI

Ancak BA, 2021 yılı için mevcut bütçe veri tabanından hareketle ekonominin olumlu bir yönde gelişeceğinden yola çıksa da, tedbiri elden bırakmıyor. BA Yönetim Kurulu’nda mali işlerden sorumlu Christiane Schönefeld, basına yaptığı açıklamada güncel yaşanan pandemi kısıtlamalarının -karantina/tecrit koşullarının- (lockdown Light) hesaba katılmış olduğunu ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da aşırı değil ama yüzde 4,4 oranında ölçülü bir büyüme beklediğini söylüyor. Buna rağmen 2021 yılı için 36,3 milyarlık bir gelir bekleyen BA giderlerinin tahminen 45,5 olacağını ve dolayısıyla yine yüksek bir açık bekliyor. Şimdiden öngörülen 9,2 milyarlık açığın 6 milyonluk bölümünü yine kendi rezervleriyle kapatmayı planlayan BA, geri kalan 3,2 milyarlık açığı da yine Federal bütçeden alacak.

BA bütçe planında, 2021 yılında kısa çalışmada olanların sayısında 2,6 milyondan 700 bin’e büyük bir düşüş olacağından hareket ediyor. Bu yüzden 2020 yılında kısa çalışmada olan emekçiler için 19 milyar ayıran BA, 2021 bütçesine 6 milyar euro ayırmış.

BÜYÜK İFLAS DALGASI BEKLENMİYOR

2021 yılında büyük bir iflas dalgası beklemeyen BA olası iflas yardımı olarak yine, bu yıl da olduğu gibi 1,6 milyarlık bir bütçe ayırmış.

İşsizlik sayısının da 2,61’e düşeceğinden yola çıkılan bütçede bu alana ise 19,1 miyar yani 2020 yılından daha az bütçe ayrılmış. Yapılan açıklamalara göre BA’nın ödediği yardımlarda öngörülen açığa rağmen kesintilerin olmaması hedefleniyor. İşsizlik yardımı ve kısa çalışma parası zaten ödenmeleri yasal güvence altında olan ve düzenli ödenmesi gereken yardımlar.

2021 bütçesinde, iş pazarının düzenli değişip dönüştüğü ve giderek dijitalleşmenin hakim olduğu belirtilen açıklamada, işsizlere ve çalışan emekçilere eğitim ve kalifiye olanaklar sağlamak üzere 2,2 milyar euro ayrılmış.

BA İdare Merkezi Başkanı Christina Ramb, bütçe önerisini oybirliği ile kabul ettiklerini, pandemiye rağmen eğitim ve kalifiye eleman yetiştirme konusunda kesintiye gidilmemesini önemsediklerini açıkladı. Ramb, ayrıca çalışanlarının salgın döneminde gösterdikleri performansı da kutladı. BA İdare Merkezi yoğun yapılan başvuruları cevaplayabilmek için danışmanlık bölümünden elemanlarını idare bölümünde görevlendirmişti. Kendi elemanları ile kriz sürecinin üstesinden gelmeye çalışan BA 2021 yılı için geçici olarak 5 bin 500 çalışanı işe alacak. Bütçedeki büyük açıktan dolayı işsizlik sigortası aidatlarının şimdilik yükseltilmeyeceğini de açıklayan Ramb, aidatlar yasal olarak 2023 yılında arttırılacak dedi. (YH) (Foto: Pixabay)