Kadınların çalışma süreleri azaldı

Hans Böckler Vakfı tarafından 6100 kişi arasında yaptırılan bir araştırmaya göre, korona krizinin ardından kadınların ortalama çalışma saatleri erkeklerinkinden daha keskin düştü.

Alman Sendikalar Birliği’ne (DGB) bağlı vakıf tarafından yayınlanan güncel anketin sonuçlarına göre, pandemi öncesi kadınlar ücretli bir işte erkeklere göre haftada ortalama beş saat daha az çalışıyorlardı. 2020 sonbaharında çalışma saatleri arasındaki fark altı saate çıktı.

Bakıma muhtaç çocukları olan çalışanlar arasında sonbaharda kadın erkek çalışma saati farkının haftada on bir saat olduğu belirtildi. Bu fark krizden önce on saatti, temas kısıtlamalarının ilk döneminde ise on iki saatti.

Araştırmacılar farkın artmasının nedenlerinden birinin kadınların çocuk bakımı ve akrabalarına bakma gibi ek aile görevlerini üstlenmelerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Kısa çalışma ise şimdiye kadar kadın ve erkekleri hemen hemen aynı ölçüde etkiledi: Ankete katılan erkek işçilerin yüzde yedisi, kadınların ise yüzde sekizi kısa çalışmaya geçti. Ancak kısa çalışmanın mali sonuçlarında farklılıklar büyüktü. Bir yandan, çalışan kadınların ortalama geliri zaten daha düşüktü.

Öte yandan, kadınların kısa çalışma ödeneğinde yasal olarak öngörülen düzeyin üzerinde ek bir artış alma olasılığı TİS kapsamında olmayan alanlarda çalıştıkları için daha düşüktü. (YH)