İşverenleri krizden koruma anlaşması!

Stuttgart çevresinde Mercedes’in değişik bölümlerinde çalışan işçiler olarak bugüne kadar hem işyeri ile ilgili hem de sendikal alanlardaki gelişmelerle ilgili konuları dilimiz döndüğünce gazetemiz „Yeni Hayat“ ile paylaşmaya çalıştık. Şimdi de TİS sonucuyla ilgili düşüncelerimizi ifade etmek istiyoruz. 30 Mart’ta TİS sonuçlarının bildirilmesi Zukunftforum’da yer alan işçi ve sendikacı arkadaşlar arasında da tartılıp değerlendirilen bir konu oldu. NRW’de yapılan sözleşmeye ilişkin olarak „ne gelecek garanti altına alınmış ne de herhangi bir ücret artışı sözkonu“ noktasında düşünce birliğine varıldı. Ne yapılabilir konusunda da en kısa zamanda sonuçların değerlendirildiği bir bildirinin hazırlanması ve değişik yönleri ile sosyal medyada tartışmaya açılması konusunda anlaşmaya varıldı. Anımsanacağı üzere 2018 yılında da yapılan sözleşme ile sıfıra imza atılmış ve T-Zug (bakım günleri) bunun yanı sıra da 400 euro gibi bir ödeme kararı alınmıştı. Aynen bu anlaşmada da olduğu gibi eğer firmaların durumu bunu ödemeye uygun değilse, kriz ya da başka nedenlerden dolayı ödeme yapılmayacak, geçmişte de birçok firma bunu ödememişti. ‚Korona primi‘ olarak belirlenen 500 avronun akıbeti de bundan farklı olmayacaktır. Ayrıca, temmuz ayından itibaren yüzde 2,3 bir yerde depolanarak, 2022 yılı şubat ayında yüzde 18,4 gibi bir meblağı ödeyecek kaç firma vardır acaba? Zaten ‚o dönem firmanın durumuna bakılmalı‘ diye not düşülmesi de unutulmamış. Ayrıca sözleşmenin 21 ay gibi uzun süreye yayılması tam da Avrupa’da enflasyonun artışa geçtiği bir döneme rastlaması dikkat çekici bir başka nokta. ‚Haftalık iş saatlerinin azaltılacağı‘ söylemi ve ‚işyerlerinin en az 3 yıl çıkış vermeyeceği‘ iddialarını, biz işçiler daha yakın zamanda Mercedes Berlin ve Untertürkheim’da „geleceğin anlaşması“nda ne kadar işyerinin yok edileceği gerçeği ile görmüştük.

İster haberli isterse habersiz iş sözleşmesi fesih hakkı, sözleşme ile engellenmiyor tersine bunun önü açılıyor, işçilere üç kuruş verip (sosyal plan) çıkışların önü açılıyor. Yine yukarıda kısaca değindiğimiz haftalık çalışma sürelerinin sadece 3 saat azaltılabileceği konusu da, ‚ya para (27,6 %) ya da 3 saat‘ denilerek işçiler arasında ilerleyen günlerde birçok tartışmayı beraberinde getirecek iki ucu açık bir şekilde bağıtlandı. Bu sözleşmeye IGM sayfasında kaç beğeninin olduğunun çok önemi yok, bugünün beğenisi yarının eleştirisine dönüşebilir. IGM yöneticilerinin kimin krizini kimin sırtından çözmeye çalıştıklarının görüleceği ve notlarının verileceği bir döneme girileceği kaçınılmaz.

Stuttgart’tan IGM üyesi işçiler

%d Bloggern gefällt das: