‚Herkes için sağlıklı hastaneler‘ kampanyasını güçlendirelim!

Bild: Die Linke NRW

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ‚Herkes için sağlıklı hastaneler‘ adıyla 2020 Eylül ayında bir kampanya başlatan ‚Sağlık Birliği‘, 17 Nisan’da kampanya çalışmalarını değerlendirdi.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için değişik şehirlerde oluşan birliklerin, Ver.di sendikası ve DİDF gibi bir çok örgütün içinde yer aldığı birlik, eyalet parlementosuna yönelik imza kampanyası başlatmıştı. Önümüzdeki Eylül ayında son bulacak kampanyanın parlamentoya taşınabilmesi için, NRW’de yaşayan ve seçme seçilme hakkına sahip nüfusun yüzde 0,5’ine denk gelen 66 bin kişinin imza vermesi gerekiyor. Yapılan değerlendirmede, pandemi koşullarının imza toplamayı çok zorlaştırdığı, şu ana kadar hedefin yüzde 20’sine ulaşılabildiği açıklandı.

KAMPANYANIN TALEPLERİ ACİLLEŞTİ

Pandemi imza toplamayı zorlaştırsa da, kampanyanın taleplerinin daha geniş kesimler tarafından sahiplenilmesini de hızlandırdığı, birliğe yeni güçlerin katıldığı ifade edildi.

Sağlık hizmetlerinin kamulaştırılması, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha fazla personel alınması, ‚Tanıya dayalı (Falpauschale) tedaviden vazgeçilmesi gibi taleplerin yer aldığı kampanyanın önümüzdeki aylarda yaygınlaşmasının olanaklarının artacağı ifade edilerek, bölgelerde başarılı olan çalışma yöntemleri değerlendirildi.

Bazı bölgelerde hastane önlerinde açılan bilgilendirme masalarına ilginin iyi olduğu, imza toplamayı kolaylaştırdığı ifade edildi. 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle tüm şehirlerde hastaneler önünde de kampanyanın yaygınlaşması için etkinliklerin yapılması önerildi.

Ver.di sendikası da önümüzdeki günlerde örgütlü olduğu işyerlerinde kampanyayı yaygınlaştıracağını açıkladı. Ver.di, 15 Haziran‘da yapılacak sağlık bakanları toplantısına yönelik de Almanya genelinde bir kampanya sürdürmekte. Özellikle sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını konu eden kampanya ile, sağlık bakanları toplantısına değişik işyerlerinde gerçekleşek eylemlerin fotoğraflarıyla birlikte, talepler ulaştırılacak.

EYLALET HÜKÜMETİNİN GÜNDEMİ HASTANELERİN KAPATILMASI

Senelerdir sağlık sisteminde yapılan kısıtlamaların ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin zararları pandemiyle birlikte bir kez daha açığa çıkmasına rağmen, eyalet hükümeti daha önceden planlamış olduğu bazı hastanelerin kapatılması planlarında ısrarını sürdürüyor. Hangi hastanelerin kapatılabileceği eyalet parlementosunda görüşülerek, sağlık komisyonuna havale edildi. Sadece devlete bağlı hastaneler değil, özel şirketlere ait olan ve kar oranı düşük olan hastanelerin kapatılması da hükümet eliyle teşvik edilmekte. Essen’de iki hastanenin somut olarak kapatılmasına karşı mücadele devam etmekte.

DİDF: KAMPANYANIN HEDEFLERİNE ULAŞMAK ZORUNDAYIZ!

Kampanyanın örgütleyicileri arasında yer alan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) bağlı Köln derneği, 16 Nisan günü Sağlık Birliği sözcülerinden Claudia Lenden ile online bir toplantı düzenledi. Toplantıya NRW’de çalışma sürdüren DİDF dernek temsilcileri de katılarak, kampanyanın yaygınlaşmasını ele aldılar. Sağlık Birliği’nin çıkarmış olduğu materyallerin dağıtımı, imza kampanyasının değişik olanaklarla göçmen emekçiler içerisinde yaygınlaştırılması, tek tek şehirlerde oluşan birliklerle ortak çalışmanın ilerletilmesi üzerinde duruldu. Pandemi koşullarında toplu imza toplamanın zorluklarına dikkat çekilerek, herkesin kampanyanın yürütücüsü olabileceği, bunun için dernek yönetimlerinin aydınlatma çalışmaları eşliğinde, tüm üyelerini sefer ederek kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için elinden geleni yapması çağrısı yapıldı.

Kampanya’nın materyalleri, derneklerden temin edilebileceği gibi, www.gesunde-krankenhaeuser-nrw.de internet adresinden de materyellere ve daha geniş bilgiye ulaşmak mümkün. Herkes bu adresten indireceği imza listesiyle çevresinden ve işyerlerinden imza toplayarak, bölge derneklerine ulaştırabilir.

Toplantıda, sağlık hizmetleri konusunda sıkıntı çeken kesimlerin başında gelen göçmen emekçilerin bu kampanyaya katılmasının, hükümetin pandemiyi önleme konusunda uyguladığı beceriksiz politikalarına ve hastaneleri kapatma girişimlerine karşı verilebilecek önemli bir yanıt olacağına dikkat çekildi. ‚Bunun için herkesi kampanyaya sahip çıkmaya, imza toplamaya, sağlık birlikleri içerisinde aktif yer almaya çağırıyoruz.‘ denildi. (YH)