Yasal sağlık sigortası olanlar için 2022’de neler değişecek?

Önümüzdeki yıl yasal sağlık sigortası alanında bazı değişiklikler yapılacak. Sözkonusu değişiklikleri maddeler halinde bilginize sunuyoruz:

– Sosyal sigorta için gelir eşiği, primlerin ödenmesi gereken gelir düzeyine göre belirlenir. Emeklilik ve işsizlik sigortasında yıllık brüt gelir sınırı 84.600 euro (Batı) ve 81.000 euro (Doğu) sağlık ve bakım sigortasında 64.350 euro olacak.

– Şu an 9,60 euro olan yasal asgari ücret, yılın başında saat başına 9,82 euroya çıkacak. 1 Temmuz 2022’de ise asgari saat ücreti 10,45 euroya yükseltilecek.

– Temel güvenlikte standart oranlar yükselecek. Bu, II. İşsizlik Parası (Hartz IV), yaşlılıkta veya düşük kazanç durumunda temel güvenlik parası ve bakım yardımı için geçerlidir: Bekar insanlar bu durumda 446 euro yerine 449 euro alacak. Birlikte yaşayan eşler için 357 euro yerine 360 olacak. Beş yaşına kadar olan çocuklar 283 euro yerine 285, altı ila 13 yaş arası çocuklar 309 euro yerine 311 ve 14 ila 17 yaş arası gençler 373 euro yerine 376 alacak.

– 23 yaşından itibaren çocuk sahibi olmayanlar için yasal bakım sigortasına yapılan katkı artacak: Brüt maaşın yüzde 0,25’inden yüzde 0,35’ine yükselecek.

– Evde bakımda, ayni bakım (Pflegesachleistung) için daha fazla ödenecek. Bu, ayakta tedavi hizmetleri çalışanlarının, örneğin yemek yeme veya kişisel hijyen gibi alanlarda bakıma muhtaç kişilere sağladığı yardımdır. Gelecekte, azami miktar, bakım seviyesi 2 için maksimum 724 euro ile bakım seviyesi 5 için 2095 euro arasında olacak.

– Kısa süreli bakımda, bakım sigortasının bakımla ilgili masraflar için ödediği miktar takvim yılı başına 1612 eurodan 1774 euroeya yükselecek. Bakım engeli başvurusu yapılmadığı takdirde bu miktar 3386 euroeya kadar yükseltilebilecek. Sene başında huzurevinde bakımla ilgili giderler için katkı payının sınırlandırılması da yürürlüğe girecek.

– Doktorlar 1 Ocak’tan itibaren e-reçete vermekle yükümlü olacak. Eczanede hastalar akıllı telefonlarını veya doktordan aldıkları çıktıyı gösterecekler. Uzmanlar, ülke çapında uygulamaya geçmenin 2022 ortasına kadar süreceğini tahmin ediyor.

– Çıraklık eğitimi bütçesi genişletilecek. Engelliler için bir atölyede (WfbM) çalışan engelli kişilerin düzenli mesleki eğitim almalarını sağlayacak.

– 1 Kasım’dan itibaren engelli bir hastaya hastanede asistan olarak refakat eden herkes hastalık parası alma hakkına sahip olacak. Ön koşul, kazanç kaybı olması ve refakatçinin sosyal yardımdan yararlanmaması. (YH / Foto: Pixabay)