Sol Parti’de yön belirleme tartışması

Genel seçimlerden ağır bir yenilgiyle çıkan Sol Parti’de (Die Linke), yeni hükümetin programının belli olmasından sonra, hangi tarz ve hangi konular üzerinde muhalefet yapılacağı konsunda farklı fikirler ortaya atıldı. İki eş başkan Susanne Henning-Wellsow ve Janine Wissler imzasıyla yanınlanan 12 sayfalık “Yörüngeyi yeniden belirlemek” başlıklı açıklamada, öncelikle seçim sonuçlarının parti açısından durumu analiz edildi. Parti içindeki “Links bewegt” grubunun internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada, “Zayıflıkların aşılması, hataların düzeltilmesi” fikri öne çıkarılıyor.

Genel olarak partinin izlemiş olduğu uzlaşması, SPD ve Yeşiller ile koalisyon kurma merakının sorgulanmadığı belgede, genel olarak kamulaştırma, NATO’dan çıkma, ekolojik ve sosyal sorunların kapitalizmle bağlantısı üzerinde durulmuyor.

Çözüm olarak genel önümüzdeki dönem yapılacaklar üç madde halinde sıralanıyor. Bunların ilki sağlık, konut, küresel ısınma ve sendikal alanlarda güçlerin birleştirilmesinden söz ediliyor. İkinci maddede ise parti örgütlerinin güçlendirilmesi, üye sayısını arttırma yer alırken, üçüncü maddede yerellerde var olan inisiyatiflerde çalışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bütün bunlar getirilip yeniden 2025’te yapılacak genel seçimlere kadar yapılacak seçimlerden güçlü çıkmaya bağlanıyor.

Sol Parti Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Sevim Dağdelen, Junge Welt gazetesi için kaleme aldığı makalede iki eş başkanın yaptığı önerilerin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, içine düşünülen durumdan çıkılması için gerçek anlamda bir yön belirlemesi yapılması gerektiğini savundu. Bu temelde ilk olarak sınıflararası çelişkiler ve savaş karşıtlığı temelinde partinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini savundu. (YH)