Sağlık çalışanları Bielefeld’te eylem yaptı

“Hastanelerde daha fazla personel iҫin Bielefeld ittifakı” tarafından sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için 6 Ocak perşembe günü bir yürüyüş düzenlendi.

Franziskus Hospital hastanesi önünde bir araya gelen farklı inisiyatif ve örgütler adına konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmalarda, sağlık sistemi, hastanelerin özelleştirilmesi ve taşeronlaştırma sonucu olarak, sağlık sisteminin pazar ve rekabet anlayışıyla daha fazla kar elde edilen alana dönüştürüldüğine dikkat çekilerek şunlar dile getirildi: “Sağlıkta kar değil insan yaşamı öncelikli olmalı. Devlet ikiyüzlü bir sağlık politikası yürütmektedir. ‚Fallpauschale‘ sistemi nedeniyle hastanın durumu ne olursa olsun, sağlık sigortaları her hastalığa ayırdığı ve belirlenenin dışındaki masrafları üstlenmemektedir. Caritas ve Diakoni gibi iki büyük sağlık kuruluşu, sendikalarla toplu sözleşmeden ayrılıp, sağlık emekҫilerini düşük ücretle ҫalıştırarak daha fazla kar elde etmenin peşindeler. Bu da ikiyüzlü bir politikadır.”

Hastane önünde başlayan yürüyüş Kunsthallede yapılan mitingle sona erdi. (Bielefeld/YH/Foto: Selçuk Kozan)