Gençlerden savaşa karşı toplantı: Silahlarla barış yaratmak?

Foto: Yeni Hayat / Hamburg

Thoya Kruse /HAMBURG

Hamburg Üniversitesinde gençlik örgütleri ve derneklerden oluşan bir ittifak “Savaş ve Gençlik” konusunun ele alındığı “Silahlarla barış yaratmak?” adlı bir toplantı düzenledi. Şubat ayında Ukrayna’da patlak veren savaşla birlikte Avrupa’da silahlanma yeniden gündeme geldi. Almanya’da yıllardır genel bir silahlanma ve askerileşme söz konusu.

Bu süreçte gençler, ordunun gerçekte kimin veya ne için savaştığını, gelişmelerin emekçiler ve özellikle gençler için hangi tehlikeler içerdiğini kendisine sordu. Zorunlu askerlik ve silahlanma hakkında ilerleyen tartışmalarla birlikte bu konular gençler açısından daha da somutlaştı. Gençlerin dikkatle dinlediği sunum sonrası hararetli tartışmalar başladı ve sorular soruldu.

Odak noktası, Ukrayna hükümeti Almanya’dan talep ettiğinde silah teslimatlarının ne ölçüde desteklenmesi gerektiği ve Ukraynalıların ülkelerini ve hayatlarını savunma hakkının olup olmadığıydı. Ukrayna halkının bu savaştan hiçbir kazancının olmadığı ve Ukrayna hükümetinin savaştan zarar gören emekçilerle bir tutulmaması gerektiği haklı olarak dile getirildi. Uluslararası emperyalist yeniden paylaşım savaşlarında bir yanda Rusya ve Çin, diğer yanda ABD ve NATO ile blokların oluşumu özellikle vurgulandı. Çıkan sonuç, gençlerin kendilerini savaş çığırtkanlarının çıkarları için kullanmalarına izin vermemeleri, sürekli olarak savaşa karşı durmaları oldu. Bunun üzerine dayanışma perspektifleri inşa edildi. Avrupa çapında liman ve demiryolu işçileri tarafından yapılan grevler, uluslararası dayanışma örnekleri olarak vurgulandı. Son olarak, Paskalya yürüyüşlerinin, savaşa ve silahlanmaya karşı anti-militarist ve dayanışmacı bir bakış açısıyla sokaklara çıkma fırsatı olduğuna dikkat çekildi.