Hamburg DİDF başarılı ve örnek bir kongre yaptı

ZEYNEP SEFARİYE EKŞİ*

DİDF’e bağlı derneklerin kongreleri mart ayı ortasında başladı ve mayıs ayı ortasına kadar yerel kongreler tamamlanacak. Korona dönemi zorlukları barındırsa da dernek çalışmaları durmadı. Kongreler sürecinde hem toplumsal gelişmeler hem de çalışmalar değerlendirilerek sonuçlar çıkarılıp, yeni faaaliyet dönemi için planlar yapılıyor.

Hamburg derneğimizin 10 Nisan günü yapılan kongresi çeşitli yönleriyle olumlu deneyleri barındıran bir örnek oldu. Tek tek alanlardaki çalışmaların değerlendirilmesi, eksiksiz tüm dernek üyesi arkadaşların ziyaret edilerek katılımlarının ve katkılarının sağlanmasına emek verilmiş. Salon kongre başlamadan bir saat önce itinayla hazırlanmıştı.

Şehirdeki gelişmelere duyarlı olmak, çalışmanın üzerinden yenilenmek!

Bir büyük liman şehri olan Hamburg’da işçi ve emekçilerin yaşadıkları sorunlar, ve Türkiyeli emekçiler yoğun olduğu için özgün yaşananlar konusunda duyarlılık ve gelişmelere anında ve örgütlü bir şekilde tutum gösterme kongreye de yansımıştı. Demiryollarında yeni dayatılan iş sözleşmesini imzalamadığı için işten atılan bir işçinin derneğimizin sahip çıkmasıyla işine dönmesinin sağlanması önemli bir örnekti. Veya, medyaya yansıyan 15 yaşında bir gencin polis şiddetine maruz kalması sonrası gelişmeleri pek çoğumuz biliiyoruz. Polis şiddetine karşı Türk konsolosluğundan sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok kurum tavır göstermişlerdi ama, DİDF Hamburg’un olay karşısındaki ısrarlı ve hiç bir çıkar gözetmeden gösterdiği politik tutumunu anlatan gencin babasının kongrede dernek üyesi olması bir kazanımdı. Çalışmanın üzerinden yenilenmenin örnekleriydi aynı zamanda bunlar. Ek olarak konutlar için önümüzdeki günlerde başlayacak olan konut kampanyasının hazırlık aşamasında önemli bir yere sahip olmaları, liman işçilerinin silah gönderilmesine karşı yürütülen çalışma, işten atılma planlarına karşı işyerlerinde mücadeleye atılan işçiler için sabah saat 5’de fabrika kapısında DİDF’lilerin dayanışma için gitmesi, sağlık çalışanı Ramona’nın teşekkür mesajı dile getirilen örneklerdendi.

Bugün en fazla ihtiyacımız olan, inisiyatiflerde ortak mücadelenin parçası olmak ve onun da ötesinde ilerletici bir güç olarak müdahil olmak bugün ayrıca değerli. DİDF Gençlik örgütünün yanısıra, her ulustan işçi-öğrenci-çırak gençlerin örgütlenmesi için İJV’nin (Enternasyonal Gençlik Derneği) oluşturulmasına her tür desteği sunmak da Almanya çapında bir örnek. Meslek okullarına yönelmeleri, üniversitelerde örgütlenmelerinin adımları kongrenin gündemleri arasındaydı.

Semtlerde örgütlenmek, daha fazla arkadaşımızı çalışmaya ortak etmek

Dernek alışmalarımızın semtlerde yerelleştirilmesi sürekli gündemimiz olageldi. Olmaya da devam edecek. Daha fazla işçi ve emekçiye, gence, kadına ulaşmak, örgütlü bir güç haline gelmek için önemli. Özellikle büyük şehirler için. Hamburg derneğimiz, korona sürecinde bunun adımlarını da attı. İki semtte Bramberg ve Altona’da semt kongrelerini yaparak, ardından genel kongresini tamamladı. Semt dernekleri yönetim kurullarını seçti, genç-işçi-kadın arkadaşlar kendi alanları için görevleri üstlendi. Bu semtlerde oturan üyeler çalışmalara daha fazla dahil olmanın araçlarında da sahip oldu. Kongre de bunu başarmanın kollektif mutluluğu da vardı. Şu değerlendirme, aslında hep tartışageldiğimiz bir konuda hepimize cevap gibi; Hamburg dernek yönetim kurulumuz semt dernek yönetimleri, işçi, kadın ve gençlik gruplarıyla ortak bir çalışma örgütlemeye giriştiğinde, 40’a yakın üye arkadaş doğrudan bir çalışmanın parçası olabilecek potansiyele sahip.

Hamburg derneğimizin kongresi, daha fazla işçi ve emekçiyle buluşarak genişlemek, çalışmanın üzerinden kazandıklarımızla yenilenmek, daha fazla arkadaşımızı çalışmaya ortak etmek, Alman emekçisi ve genciyle çalışmanın daha ilerden ortaklaştırılması konularında tüm derneklerimizde, özellikle de kongrelerimizde daha fazla tartıştığımız konularımızda yol gösterici de oldu. Tartışılanların yapılabilirliği, örgütlü güçle ve kollektif emekle değiştirilebilirliğinin zengin örneklerini sergiledi.

* (DİDF GENEL BAŞKANI)