Enternasyonal dayanışmayı güçlendirelim

Foto: Yeni Hayat

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Hamburg DİDF tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Güncel Gelişmeler” panelinde konuştu. 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren AB Yeni Göç ve İltica Paktı hakkında bilgiler veren Akdeniz, Avrupa Birliği (AB) tekellerinin yeni göç politikasının Avrupa işçi sınıfını baskıladığı kadar göçmen emekçileri de güvencesiz sözleşmeliler haline getirdiğini ifade etti. Ukrayna savaşı ve göçün de tekeller tarafından fırsat olarak görüldüğünü belirten Akdeniz, “Avrupa ve Türkiye işçi sınıfının bu politikalara karşı göçmen emekçilerle birlikte mücadele stratejisi geliştirmesi gerekir” dedi.

Avrupa’da barış hareketlerinin NATO arkasında yedeklenme riskine dikkat çeken Akdeniz, pandemi savaş ve ekonomik kriz kıskacında halkların enternasyonal mücadele ve dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Akdeniz, Türkiye’deki eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin, AB egemenleri karşısında Avrupa halklarının da lehine olduğunu belirtti. Akdeniz, EMEP olarak tek adam yönetiminin kutuplaştırma siyasetine karşı Almanya yaşayan emekçileri de uyanık olmaya çağırdı. (Hamburg/YH)