DIDF 22. Genel Kongresi Nürnberg’de yapıldı: Savaşa ve yoksulluğa karşı güçlerimizi birleştirelim

Foto: Çiğdem Halavart

11-12 Haziran tarihleri arasında Nürnberg’deki Jugendherberger’de 22. genel kongresini gerçekleştiren Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), artan ekonomik sorunlara, yoksulluğa ve savaşa karşı emekçilerin ortak mücadelesinin birleştirilmesi çağrısıyla son buldu. Bölge derneklerinden 110 delege ve 15 misafirin katılımıyla gerçekleşen ve geride bıraktığımız dönemde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başlayan kongrenin açılış kongresini yapan Genel Başkan Zeynep Sefariye Ekşi, “Zorlu ve yoğun bir dönemi geride bıraktık. Şubat 2020’de gerçekleştirdiğimiz genel kongremizden sonra başlayan pandemi ve kapanma süreci pek çok çalışmayı yapmamızı engelledi. Ancak buna rağmen bütün gücümüzle, yeni olanları kullanarak mücadelemizi sürdürdük. Son aylardaki yerel kongreler, ardından 28 Mayıs’ta Köln’de gerçekleştirdiğimiz açık hava festivalimiz ve hemen ardından bu genel kongremiz, zorlu süreci başarıyla atlattığımızı gösteriyor. Bundan sonra ise ağırlaşan ekonomik sorunlar, yoksulluk, savaş ve silahlanmaya karşı var olan güçlerimizi birleştirerek, mücadeleyi güçlendirerek ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya açtığı savaşla birlikte emperyalist devletler arasında çıkar çatışmasının daha sert bir döneme girdiğini ifade eden Ekşi, “Bütün emperyalist devletler savaş için sürekli silahlanıyorlar. Ukrayna’yı da silahlandırıyorlar. Bunların başında ise Almanya geliyor. Alman hükümetinin askeri harcamalar için ayırdığı 100 milyar euroluk fonu reddetiyoruz. Buna karşı barış örgütleriyle birlikte sürdürdüğümüz mücadeleye devam edeceğiz. Düzenlenecek eylemlere bütün güçlerimizi seferber edeceğiz. Pandemi sağlığa, eğitime, sosyal alanlara daha fazla bütçenin ayrılması gerektiğini gösterirken, bunun yerine askeri harcamaların alabildiğince arttırılması, Almanya’nın askeri yoldan yayılma isteğinden başka bir şey değildir. Yine artan enflasyon ve hayat pahalılığı hepimizi her geçen gün biraz daha yoksullaştırıyor. Destek adına yapılan bazı yardımlar sorunu çözmeyecektir. Bu nedenle önümüzdeki dönem zenginlerden, tekelelerden daha fazla vergi alınarak sosyal alanlara verilmelidir” dedi.

Ekşi’nin konuşmasının ardından söz alan delegeler dünya, Avrupa ve Almanya’daki gelişmeleri değerlendirdiler.

BÜTÜN FAŞİST ÖRGÜTLE YASAKLANSIN

Kongrede Almanya’daki Türkiye kökenli göçmen emekçilerin ekonomik sorunları, Türkiye hükümetinin “disapora” adı altında sürdürdüğü politikalar ve emekçilerin dini ve milli duygularını suistimal eden gerici örgütlerin durumu ele alındı. Federal Parlamento tarafından Ülkücü hareketin yasaklanması yönünde karar alındığı halde hükümetin bunu halen uygulamadığına dikkat çekilerek, bütün ırkçı, milliyetçi ve faşist örgütlerin yasaklanması çağrısı yapıldı.

ULUSLARARASI DAYANIŞMANIN ÖNEMİ ARTTI

Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve ona bağlı artan otoriterleşmenin de ele alındığı kongrede emek ve demokrasi güçleriyle uluslararası dayanışmayı güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi ve önümüzdeki dönemde bu temelde daha fazla çabanın sarf edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye politikaları üzerinden Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasında kutuplaşmanın kısmen kırıldığı, ancak önümüzdeki yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde bunun yeniden körüklenebileceğine işaret edildi.

Kongrede değişik alanlarda DİDF tarafından sürdürülen çalışmalar ele alınarak, önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar konusunda öneriler yapıldı. Özellikle gençlik çalışmasının ele alındığı oturumda, bölge derneklerinin gençlik çalışmasına yakın durması gerektiği üzerinde duruldu. DIDF Jugend (Gençlik) adına yapılan konuşmada, önümüzdeki yıl merkez bir gençlik festivali düzenleme kararı aldığı ifade edildi.

17 KİŞİLİK YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

İki günlük tartışma ve alınan kararların ardından, iki yıl boyunca görev yapacak 17 kişilik yönetim kurulu ve üç kişilik denetleme kurulu için seçimler yapıldı. Seçilen yeni yönetim kurulu adına kısa bir konuşma yapan Ekşi, “Geçtiğimiz dönemde görev yapan bütün yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine yeni yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreç önümüzde duruyor. Ancak pandemiyle rağmen kısa bir sürede gerçekleştirdiğimiz bir çok başarılı çalışma, zorlukları aşma potansiyelimize sahip olduğumuz bir kez daha gösterdi. Bundan sonra bölgelerde, mücadele alanlarında sürdüreceğimiz çalışmalarda daha fazla işçi ve emekçiye ulaşabiliriz” dedi. (Nürnberg/YH)