NRW Parlamentosuna 50 bin imza 

HIDIR GÜYILDAR
Hastane çalışanlarının iş koşullarının düzeltilmesi, personel sayısının artırılması ve sağlığa daha fazla bütçe ayrılması için NRW eyalet parlamentosuna 50 bin imza verildi. Yapılan basın açıklamasında, sağlık alanında halkın ve sağlık emekçilerinin sorunları dile getirildi.

Almanya’da sağlık sisteminin iyileştirilmesi için mücadele sürüyor. Pandemiyle birlikte, bir çok yönüyle sorunlu olduğu iyice ortaya çıkan sağlık sistemine karşı Almanya’da emekçilerin tepkileri artıyor.
Kuzen Ren Westfalya Eyaleti’nde, içinde DİDF’in de bulunduğu, hasta haklarını koruma dernekleri, ver.di NRW, Attac NRW, Krankenhaus statt Fabrik (Fabrika Yerine Hastahane), Pflege am Boden NRW(NRW Yer Bakım Hizmeti), SBCH- ZNTE e. V., Gesundheitsladen Köln e.V. (Köln Sağlık Dükkanı Derneği), SoVD Landesverband NRW, Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Demokratik Doktorlar Derneği) gibi birçok dernek, vatandaş girişimleri, sendika ve sosyal yardım kuruluşlarından oluşan inisiyatif, Eylül 2020 bu yana, sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü için bir faaliyet yürütüyor. Korona döneminde sürdürülen bu çalışmada, insanlarla kontak kurmak zordu. Bir çok insan pandemi korkusuyla, konuşmaktan kaçıyor, bildiri almıyor, imza için kalemi eline almaktan korkuyordu. Bu zorluklara rağmen, işyerlerinde, hastanelerde, pazar yerlerinde, NRW’de çapında, 50 bin imza toplanabildi.

İNİSİYATİFİN TALEPLERİ
Halk inisiyatifi, NRW çapında ’sağlıklı hastaneler‘ talep ediyor. İnsanların hiçbir engele takılmadan tedavi olmasını, hastanelerin kar odaklı değil, insan odaklı olmasını istiyor. Ayrıca NRW’de insanların evine en yakın hastanede tedavi olabilmesini, bütün masrafların eyalet hükümeti tarafından karşılanmasını, tüm çalışanların çalışma koşullarının düzeltilmesini, daha fazla personelin istihdam edilmesini, hastanelerin bakımı yapılarak teknik cihazların güçlendirilip, yenilenmesini, hastalara kararlara katılma hakkı verilmesini, hastanelerde kaliteli hizmetin sunulmasını, hastaneler için yatırım fonu kurulmasını, vaka bazlı sabit oran sisteminin kaldırılmasını, karsız ve kamu refahını temel alan bir sağlık sistemini talep ediyor. 

PARLAMENTO ÖNÜNDE ‚ŞİKAYET DUVARI‘
Eylemciler, parlamento önünde, kartonlardan oluşan bir ‘şikayet duvarı’ ördüler. “Hastanelerde 62 bin bakım personeli, 162 bin eksik çalışan var”, “Hastane kar yeri değildir”, “Herkes için korona primi nerede kaldı?” gibi bir çok talep ve sorunları dile getiren dövizler asıldı. Duvarda hem halkın hastanelerde yaşadığı sorunlar, hem de hastanelerde çalışan sağlık emekçilerin sorunları dile getirildi.
Parlamento önünde yapılan basın açıklamasına milletvekilleri Kathrin Vogler (Sol Parti), Thomas Kutschaty (SPD) de katılarak destek konuşması yaptılar. Her iki milletvekili, parlamentoda konunun takipçisi olacaklarını açıkladılar. Basın açıklamasına katılacağını bildiren Yeşiller milletvekili Mehrdad Mostofizadeh ise eyleme katılmadı. Yeşiller, NRW’de sağ parti CDU ile iktidar ortağı olmuştu. 
Basın açıklamasına baştan beri inisiyatifin bir bileşeni olarak çalışan DİDF Başkanı Sefariye Ekşi ve YK üyeleri de katıldılar. Eylemde DİDF YK adına konuşan Düzgün Altun, imza kampanyası boyunca göçmen emekçilerin politik yaşama katılma konusunda yaşadıkları sorunların bu kampanya vesilesiyle tekrar açığa çıktığını vurguladı. Altun, “göçmen emekçilerin burada çalışmasına, oturum sahibi olmasına rağmen, sırf Alman kimliği yok diye imzalarının geçerli kabul edilmemeleri antidemokratiktir” dedi.
Konuşmaların ardından kampanya kapsamında toplanan 50 bin imza parlamentoya sunuldu. Aslında hedef 66 bin imza toplamaktı. NRW’de yaşayan yetişkinlerin yüzde 0,5’ine tekabül eden bu oranda imza toplansaydı, iş referanduma kadar gidecekti. (Foto: Hıdır Güyıldar)