Uluslararası gençlik kampı 2022!

Foto: Yeni Hayat

31 Temmuz – 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında, DIDF Gençlik ve Uluslararası Gençlik Derneği’nin sendika gençlik örgütleri, öğrenci birlikleri ve diğer birçok grup ve kuruluş tarafından geniş çapta desteklenen uluslararası yaz kampı, Avusturya’daki Attersee’de gerçekleşti. Çoğu Almanya’dan olmak üzere toplam 300 gencin katıldığı kampa, Pakistan, Türkiye, Tunus, Batı Sahra, Filistin, Fransa, İspanya, Meksika, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, İngiltere ve Sırbistan’dan da delegeler katıldı.

Programda, dünyada artan savaş riski, çevresel tahribat, faşizmin yükselişi ve çeşitli ülkelerde sağa kayma gibi uluslararası konular yanında dünya çapında kadın haklarına yönelik saldırılar da vardı. Tüm bu konular farklı formatlarda ele alındı ve özellikle uluslararası konukların katkıları programı zenginleştirdi. Örneğin, savaş ve emperyalizm konulu panellerde, barış için sözde bir güç olarak AB’nin rolü tartışıldı ve tartışma, İspanya gibi diğer AB ülkelerinin veya Meksika gibi batı emperyalizminin vurduğu ülkelerden gelen gençlerinin katkılarıyla zenginleştirildi.

Çevresel yıkım konusu, bir yandan Fridays for Future ve Almanya’daki çevre hareketiyle ilgili olarak, aynı zamanda ekolojik krize teorik katkılarla ve Latin Amerika veya Afrika’daki canlı çevresel yıkım örnekleriyle, uluslararası boyutta ele alındı. Faşizme gelince, bir yandan sağ terör ve devletin rolü ele alınırken, diğer yandan örneğin Brezilya ve Türkiye’de faşizm tehlikesi ve işçi sınıfının faşizme karşı mücadeleleri anlatıldı. Kadın sorunu, kürtaj yasaklarını çevreleyen sorunlardan Latin Amerika’daki kadınların şiddet ve kadın cinayetlerine karşı verdiği mücadeleye kadar çok yönlü bir tablo ile yansıtıldı.

Bir gün Mauthausen toplama kampı anıtına gezi yapıldı ve ardından tüm katılımcıları derinden etkileyen çağdaş tanık Anna Hackl ile sohbet gerçekleştirildi. 1938’den 1945’e kadar, çeşitli Avrupa ülkelerinden 190.000’den fazla insan, Avusturya’daki tüm Nazi toplama kamplarının en büyüğü olan bu kampta hapsedilmiş ve en az 90 bini öldürülmüştü. Faşizmin bugüne gündemden kalmadığı ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiği dile getirilerek anıta çiçek bırakıldı.

Tartışmalar ve panellerin yanı sıra, spor etkinlikleri ve fotoğraf, video, gazetecilik, tiyatro ve müzikle ilgili çalışma gruplarıyla zengin bir boş zaman değerlendirme programı da vardı. Her zaman olduğu gibi, kampın tamamı videolar, şarkılar ve kamptaki günlük yaşamı ve siyasi tartışmalar kamp gazetesi aracılığıyla yansıtıldı. Çalışma gruplarının sonuçları akşamları kültürel programda sunuldu. Attersee’nin güzelliği ise ayrıca rahatlama ve eğlence imkanı sundu.

On günlük yoğun tartışma ve birlikte geçirilen zamanın ardından kamp katılımcıları şu açıklamayı yaptılar:

“Ülkeden ülkeye farklılık gösterse de dünya gençliği olarak sorunlarımız temelde aynıdır. Bu nedenle de kavgamız ortak bir kavgadır! Halklar arasında dayanışma ve insanın insan tarafından sömürülmediği yeni bir dünya için. Gençlerin faşizm, savaş ve sömürünün olmadığı bir geleceğe sahip olacağı bir dünya için savaşıyoruz! Dayanışmamızı güçlendirelim – birlikteliğimizi güçlendirelim. Yaşasın uluslararası dayanışma!”