Hamburg’da konutların kamulaştırılması için imza kampanyası başlıyor

SİNAN ÖZBOLAT / HAMBURG

Yüksek kiraların düşürülmesi ve büyük tekellerin elinde bulunan konutların kamulaştırılması için geçtimiz yıl Berlin’de yapılan referandumun ardındanHamburg’da da “Hamburg Enteignet” (Hamburg Kamulaştırıyor) adıyla bir inisiyatif oluştu. DIDF Hamburg da başından beri bu inisiyatif içinde yerini aldı. Yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren insiyatif referandum sürecinin birinci aşaması olan 10 bin imzayı toplamayı hedefliyor. Bu süreç 16 Eylül’de başlatılıyor.

Birinci aşama geçildikten sonra referandumun ikinci aşamsı için ise yeni bir tarih belirtlenecek. İkinci aşamada 3 hafta içinde Hamburg’daki seçmenin yüzde 5’nin imzasını topladığında referandumu düzenleme hakkı elde edilmiş olunacak. Bu da yaklaşık 65 bin imzaya tekabül ediyor. İnisiyatif kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamada, “Kiralar çok pahalı Biz kiracıların gücü artık Hamburg’da yaşamaya yetmiyor. Ortalama kira metrekare başına 13,40 Euro. Hatta bazı bölgelerde 16 Euro’nun üzerinde. Orta gelirli insanlar bile bunu zor karşılayabilir. Bu nedenle düşük gelirli insanlar sağlıksız kötü konutlara ya da kentin dış mahallelerine sürüklenmeye ya da evsiz kalmaya mahkum edilmektedirler” denildi.

Açıklamada devamla Hamburg eyalet hükümetinin konut politikasını eleştirerek, “Çok konut yaptığını söylüyorlar. Çare ‘çok’ta değil, ‘sosyal’ konutta” denildi.

Hamburg Senatosu daha çok bina yapma üzerine odaklanıyor, ancak bu kiracılara herhangi bir kolaylık sağlamış değil. Yeni pahalı dairelerin inşa edilmesi kira patlamasını durdurmuyor.

1980’lerde Hamburg’da 350 bin sosyal konut vardı. Bunların dörtte üçü şu an sosyal konut olmaktan çıkarılmış durumda. Bu nedenle Hamburg’da hak sahibi her dört haneye bir sübvansiyonlu daire bile düşmüyor.

HAMBURG DİDF: TÜRKİYE KÖKENLİLER DE KAMPANYANIN PARÇASI OLMALI

DIDF Hamburg’da bu insiyatifin bir parçası olarak yaptığı açıklamada kampanyanın başarıya ulaşması için semtlerde, okullarda değişik alanlarda güçlü bir şekilde katılacaklarını vurgulayarak Türkiye kökenli emekçileri bu ortak talep için mücadele etmeye ve kampanyayı yaygınlaştırmaya çağırdı. Daha geniş Türkiye kökenli emekçileri bilgilendirmek için gerek inİsiyatif gerekse DIDF olarak Türkçe materyal çıkararak, semtlerde bilgilendirme masaları açarak, ev gezileri ve esnaf ziyaretleri yaparak çalışmalarını sürecek. „Konut tekelleri kamulaştırılsın, kiraları düşürülsün“ talebiyle 8 Ekim’de yapılacak eyleme katılma çağrısı da yapan Hamburg DİDF, “Yürüyüşe katılımı artırmak için hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının emekçileri ve düşük gelirlileri her geçen gün daha fazla etkilediği bu dönemde insanca barınma hakkı lüks değil hak olarak görülmelidir. Şirketlerin ve emlak sahiplerinin kazancını değil, halkın konut hakkını gözeten politikaların uygulanması için herkesi birlikte mücadele etmeliyiz” çağrısı yaptı.