Nitelikli işgücüne kolay vatandaşlık

Almanya’daki federal hükûmet yurt dışından nitelikli elemanları Alman pasaportu ile ülkeye çekmek istiyor. Pasaporta ek olarak ilerleyen yıllarda çoklu vatandaşlık da mümkün olacak. Hükûmetin “The Pioneer” haber sitesine açıkladığı vasıflı işçiler stratejisine göre, “Almanya, vasıflı işçiler için uluslararası rekabette de cazip bir göç ülkesi olmalıdır” deniliyor.

Bu stratejiye göre, vatandaşlığa kabul ülkeye gelişten beş yıl sonra, “özel entegrasyon başarıları durumunda” ise üç yıl sonra bile gerçekleşebilecek. Plan kapsamında; göç, ikamet ve vatandaşlık yasaları modernize edilecek, prosedürler hızlandırılacak ve basitleştirilecek.

7 Eylül’de Berlin’de sendikalar ve iş dünyası ile yapılacak üst düzey hükûmet toplantısının ana konusu vasıflı işçi açığı idi. Hükûmet, bu alandaki işçi açığının önümüzdeki yıllarda daha da büyümesini bekliyor.

Sektörlere bakıldığında ise; öncelikli olarak bilgisayar teknolojisi, eğitim ve sağlık meslekleri ile otel ve restoranlarda vasıflı işçi açığı bulunuyor.

Nitelikli işgücünü arttırmaya yönelik bu planlama, vasıflı elemanların çok da isteyerek Almanya’yı tercih etmediğini gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. Ülkeye gelen her iki vasıflı işçiden birinin, Almanya’da kendisine bir gelecek göremediği ya da ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı için ülkeyi yeniden terk ettiği vurgulanıyor.

HER YIL 400 BİN NİTELİKLİ İŞGÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

Aralık 2021’de iş başı yapan mevcut koalisyon hükûmetinin, emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi, demografik dengesizliği ve iş gücü eksikliğini gidermek için her yıl yurtdışından 400 bin nitelikli işçi almak istediği açıklanmıştı. Ve bu ihtiyacın mümkün olan en kısa sürede karşılanması gerektiği dile getirilmişti.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya’da nüfusta yaşlıların artan oranı nedeniyle, iş gücü arzı 2035 yılına kadar mevcut 47 milyon 400 bin kişiden 7 milyon 200 bin daha az olacağı ortaya konulmuştu.

Araştırmada, 2060’a kadar ise ülkede işgücü arzının 16 milyon azalacağı tahmin edilerek, yılda 100 bin kişilik net göç ile kadın ve ileri yaş istihdamında daha fazla artış olursa, düşüş 2035 yılına kadar yaklaşık 3 milyon ile sınırlı olacak. IAB araştırmacıları raporda, “2020’de yürürlüğe giren Nitelikli İşçi Göç Yasası, doğru yönde atılım adım fakat bunun da yetersiz olması muhtemel.” değerlendirmesinde bulunuldu.

İŞGÜCÜ AÇIĞI EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Öte yandan, Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) Bertelsmann Vakfı için yaptığı bir araştırmasında da Almanya’da ekonomik büyümenin 2035’te, demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0,6 gerileyeceğini ortaya konmuştu. Nitelikli eleman eksikliği ülkede kronik hale gelirken, ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen yaklaşık 1,5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamıyor. Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar euro kayba uğradığını tahmin ediyor.

Avrupa Birliği (AB) de, Eylül 2021’de, AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek “yüksek nitelikli göçmenleri” çekmek amacıyla 2009’dan beri yürürlükte olan “AB Mavi Kartı” adı verilen uygulamayı daha esnek hâle getirmişti. (YH)